home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > UFRS > Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)

(Eğitim Süresi 3 gün, Kod: UFRS01)

Dünyada ve özellikle Avrupa'da binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS'ye göre yapıyor. 2006 yılında Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve SPK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edildi. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişledi. KGK'nın belirlediği sınırlar çerçevesinde giderek daha fazla sayıda şirket, mali tablolarını 1 Ocak 2013'ten itibaren bu standartlara göre hazırlıyor.

Mali tablo hazırlayan, bu tabloları kullanıp yorumlayan veya bu tablolara göre karar alan, UFRS ile ilgili genel bir bilgiye sahip veya bu standartlarla yeni tanışacak olan profesyoneller için hazırlanan üç günlük Kapsamlı UFRS eğitimimizde standartların uygulaması ile ilgili teorik bilgilerin yanı sıra yurt içi ve yurt dışından örnekler verilecektir.  

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Yasal mevzuata göre hazırlanan mali tablolar ile UFRS'ye göre hazırlanan mali tablolar arasındaki farkları oluşturan standartlar hakkında detaylı bilgi sahibi olmak
 • UFRS'nin şirketinizde uygulanmasına yönelik karşılaştığınız sorunların üstesinden gelmek
 • UFRS konusunda uzmanlığınızın artmasını sağlayarak kendinizi ve firmanızı, bu standartların getireceği yükümlülüklere karşı hazırlamanıza yardımcı olmak.

Eğitim Konuları

 • UMS 1 Mali Tabloların Sunumu
 • UMS 2 Stoklar
 • UMS 7 Nakit Akım Tabloları
 • UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
 • UMS 10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
 • UMS 12 Gelir Vergisi
 • UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 17, UFRS 16 Kiralama Sözleşmeleri
 • UMS 18, UFRS 15 Hasılat
 • UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
 • UMS 21 Kur Değişiminin Etkileri
 • UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • UMS 24 İlişkili Taraflar
 • UMS 27, 28, UFRS 3, 10, 11, 12 Konsolidasyon 
 • UMS 32, UFRS 7, UFRS 9 Finansal Araçlar: Mali Tablolarda Gösterimi, Ölçme, Dipnotlar
 • UMS 34 Ara Dönem Mali Tablolar
 • UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UMS 37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
 • UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar
 • UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
 • UFRS 5 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler

"UFRS Örnek Uygulamalar" eğitimimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

"Konsolidasyon" eğitimimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1900 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.
Görüşler
M.Erhan ÇELEBİ - Tanrıverdi Holding | Bütçe ve Maliyet Muhasebesi Yöneticisi07.09.2016
"Eğitimin konusu çok fazla detay içermesine rağmen, güncel ve keyifli örneklerle akılda kalıcı, anlaşılır ve mantığa dayalı çok yararlı bir eğitimdi.”
Çağlşayan ATEŞ, Petroyağ ve Kimyasallar San. Tic. A.Ş. | Finans ve Raporlama Yöneticisi21.11.2016
Yalın, Açık, Şeffaf ve Samimi. Çok teşekkürler Deloitte Academy
Gülender GÜNER - Philip Morris | Finans Müdürü22.03.2012
" Eğitimin içeriği, kapsamı aktarılışı çok başarılıydı ve keyifliydi.”
Saadet Simitçioğlu - SEDAŞ 15.10.2011
" Daha önce başka bir denetim firmasının UFRS eğitimine katıldığım halde ağır anlatımlarından ötürü anlama zorluğu yaşamıştım. Deloitte Academy’nin günlük hayatı içinde tutarak UFRS ile ilgili vermiş olduğu eğitimi çok başarılı buldum.”