Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Kriz ve Süreklilik Yönetimi > Kriz Yöneticisi ve Kriz Yönetim Ekibi Eğitimi

Kriz Yöneticisi ve Kriz Yönetim Ekibi Eğitimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: KSY02)

Kriz durumlarında olabilecek en kötü şey, krizin yönetilememesidir. Ülkemizde yaşanan krizlerin birçoğunda da yönetimlerin planlı ya da plansız bir şekilde yönetmemeyi tercih ettiklerini görürüz. Başarılı bir yöneticiye en çok ihtiyaç duyulan zamanlar ise bu olaylar sırasında yaşanır.

Etkin bir şekilde Kriz Yönetim ekibi oluşturmak, zaman baskısı altında yönetici olarak etkin karar vermek, iç ve dış iletişimde doğru dili kullanarak, doğru mesajı doğru zamanda, doğru kişiyle paylaşmak, farklı disiplinlerdeki ekiplerle uyumlu çalışabilmek krizi durdurmak ve sonrasında etkilerini yok etmek amaçlanır. 


Eğitim Konuları

 • Kriz Tanımı ve Kriz Türleri
 • Kriz Yönetimi Yaklaşımları
 • İç ve Dış Kriz Tehditleri
 • Stratejik Planlama
 • Kriz Yönetim Takımının Kurulması
 • Kriz Yönetim Takımının Diğer Acil Durum ve İş Sürekliliği Ekipleri İle İlişkisi
 • Kriz Yönetim Merkezi Kurulumu
 • Kriz Planının Hazırlanması
 • Olay Anında Kriz Yönetim Ekibi Çalışmaları
 • Kriz İletişimi (İç ve Dış İletişim Stratejileri)
 • Siber Krizlerin Yönetilmesi
 • “Siz Ne Yapardınız?” Türkiye ve Yurtdışında yaşanmış kriz olayları örnekleri ve karar verme süreci alıştırmaları
 • Kriz Yöneticisinin ve Kriz Yönetim Takımında Görev Alacak Kadronun Sahip Olması Beklenen Özellikleri
 • İşletmelerde Kriz Yönetim Takımı Oluşturma
 • Yetki Karmaşasının Kritik Karar Verme Sürecine Etkileri
 •  Acil Durum Saha ve İş Kurtarma Ekiplerinin Etkin Yönetimi ve Net Bilgi Alışverişinin Sağlanması
 • Etki Alanına Göre Kriz Yönetimi (yerel, ulusal, küresel ölçekli kriz yönetim yöntemleri)
 • Kriz Yönetimi Tatbikatlarının Planlanması ve Uygulanması.
 • De-brief Toplantıları ve Öğrenme Süreci

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.