home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İç Denetim > FATCA Gereklilikleri ve Proje Adımları

FATCA Gereklilikleri ve Proje Adımları

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: ID09)

Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası (FATCA), yabancı finansal varlıklar ve kıyı bankacılığı hesaplarını kapsayan vergi uyumunu geliştirmek adına ABD’nin girişimlerinde önemli bir gelişmedir. FATCA yabancı finansal kurumların (foreign financial institution – FFI) Amerikan vergi mükelleflerinin veya Amerikan vergi mükelleflerinin önemli oranda paydaşlığı (genellikle %10 veya daha fazla) bulunan finansal kurumların sahip olduğu yabancı hesaplar hakkında bilgiyi doğrudan ABD İç Gelirler Servisi’ne (IRS) raporlamayı zorunlu kılar. Amerikan vergi mükellefi olan müşterileri belirlemek için, FFI’ların değerlendirme, tanımlama, kontrol ve raporlama sistemlerini yürürlüğe koymaları gerekecektir. FATCA’ya uyumun sağlanamaması maliyetli olacaktır ve FFI’ları kar payı, faiz ve bunları oluşturabilecek gayri safi hasıla dahil olmak üzere ABD kaynaklı ödemeler üzerine konulacak %30 oranında stopaj vergisine maruz bırakabilecektir. FATCA ile uyum FFI’ların ve finansal olmayan yabancı kurumların (Non-Financial Foreign Entity – NFFE) banka gizliliği, kişisel gizlilik, verilerin korunması ve insan hakları gibi yerel kanunları ihlal etmesi sonucunu doğurabilir. Pratikte ise korunabilir bir FATCA uyum programını tasarlamak, uygulamak ve sürdürmek konusunda teknoloji, operasyon ve yazılım uzmanlarının desteği ile Amerikan ve yerel hukuk, vergi, risk ve uyum uzmanlarının iyi bir şekilde koordinasyonunu sağlayacaktır. FATCA uyumlu veya FATCA uyumsuz olmanın maliyetli sonuçlarından kaçınmak için etkili bir seçim sistemi tasarlamak kritik derecede önemlidir.

Öncelikli Hedefler:

 • FATCA’nın iş ve operasyonlarınızı nasıl etkilediğini öğrenmek
 • FATCA- uyumsuz olmamak için önleyici tedbirlerin nasıl konacağını öğrenmek
 • Kurumdaki rolünüzün FATCA için neyi gerektirdiğini bilmek
 • FATCA’nın temel gerekliliklerini anlamak:Durum değerlendirmesi gereksinimleri ve Amerikan hesaplarının tespit edilmesi
 • FATCA’nın gerektirdiği şekilde FFI’ın nasıl kaydedileceği ve Amerikan hesaplarının raporlanacağı
 • Belirli ödemelerin olduğu durumlarda yapılması gerekebilecek %30 stopaj vergisinin nasıl uygulanacağı ve ABD hesaplarının nasıl raporlanacağı
 • OECD girişimleri doğrultusunda vergi bilgi değişiminin uluslararası genişlemesi

Kimler Katılmalı:

 • FATCA projelerindeki uyum görevlileri
 • FATCA projelerindeki Bilgi Teknolojileri müdürleri
 • FATCA projelerindeki avukatlar
 • Atanmış FATCA proje müdürleri
 • Operasyonel birim müdürleri
 • Broker / Dealer
 • Risk yönetimi uzmanları
 • Fon müdürleri
 • Tröst şirketleri, mütevelliler ve tröst uzmanları

Eğitim Konuları

BÖLÜM 1: FATCA Temelleri

 • Temel FATCA Terminolojisi ve Tanımlar
 • FATCA’nın Temel İlkeleri
 • Pratikte İş Operasyonlarına Olan Etkisi

BÖLÜM 2: Sınıflama Kuralları

 • FFI’ın tanımı
 • NFFE’ın tanımı
 • Uyumlu sayılan FFI’lar
 • Muaf hak sahipleri
 • Uygulanabilir FATCA muafiyetlerinin tespiti, sistemde tanımlanması
 • Genişletilmiş Bağlı Gruplar
 • Türkiye ve ABD gereksinimleri ile uyum
 • Çeşitli iş ve ürün hatlarında, yargı alanlarında karmaşık kuralların yönetilmesi

BÖLÜM 3: Hesap Sahiplerinin Belirlenmesi & Dokümantasyon Kuralları

 • Müşterilerin Belirlenmesi & Mevcut Hesap Sahipleri için Değerlendirme Kuralları
  • Hesap birleştirme kuralları
  • ABD hesabı/kişisi işaretleri için elektronik arama
  • ABD hesabı/kişisi işaretinin belirlenmesi durumunda ilave belgelendirme
  • İlişki Yöneticisi Sorgusu
  • Uyumu kabul etmeyen hesap sahipleri
 • Yeni hesap sahipliği oluşturulmasında prosedürlerinin değiştirilmesi
 • IRS Forms ve Stopaj Sertifikaları (W8)

BÖLÜM 4: IRS Çevrimiçi FATCA Portalı

 • Kayıt Süreci ve GIIN (Global Intermediary Identification Number) atanması
 • FATCA uyumuna ilişkin Sorumlu Görevli Sertifikasyonu

BÖLÜM 5: Raporlama & Stopaj Gereksinimleri

 • FATCA Raporları
 • Katılmayan FFI’lar ve kabul etmeyen hesap sahipleri için stopaj vergisi

BÖLÜM 6: Yerel ve Uluslararası Gelişmeler

 • Kanunlar
 • OECD Küresel Forumu
 • Diğer Çok Taraflı Girişimler: G5 Pilot, IRS

BÖLÜM 7: Sizin Riskleriniz

 • İş riskleri
 • Hukuki riskler
 • İtibar riskleri
 • Diğer riskler


Katılımcılar 7 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE) Kazanacaktır.

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1100 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.