Konsolidasyon

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: UFRS03)

Konsolide mali tablolar, bir şirketler grubunun mali tablolarının tek bir şirket gibi sunulduğu mali tablolardır. Şirketler, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve müşterek ortaklıkları ile birlilkte mali tablolarını hazırlar ve bir bütün olarak faaliyetlerinin sonuçlarını sunarlar.

İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi ve konsolide mali tabloların hazırlanması konusunda düzenlediğimiz Konsolidasyon eğitimi ile UFRS’ye göre konsolide mali tablo hazırlayan işletmelerin bu konuya ilişkin standartları tanıması ve bu konunun inceliklerini öğrenmesini hedefliyoruz.

Eğitimimizde aşağıdaki standartların uygulamalarını örnek ve vaka çalışmalarıyla anlatarak katılımcıların pratik bilgilerini artırmayı hedefliyoruz.

Eğitim Konuları

 • Giriş- UFRS- Konsolidasyon- Temel Kavramlar
 • Hisse senedine yatırım
 • Finansal varlıkların raporlanması
 • İştirakler- Özkaynak Yöntemi (UMS 28)
 • İş Ortaklıkları (UFRS 11)
 • Bağlı Ortaklıklar (UFRS10)
 • İşletme Birleşmeleri ve Şerefiyenin Hesaplanması (UFRS 3)
 • Konsolidasyon (UFRS 10)
 • Dipnotlarda yapılan açıklamalar (UFRS 12)
 • Örnek Uygulamalar

Daha önce Kapsamlı UFRS ve UFRS Örnek Uygulamalar eğitimimize katılmış olan katılımcılar için eğitim bedeli  1250 TL+KDV'dir.

"Kapsamlı UFRS" eğitimimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.
"UFRS Örnek Uygulamalar" eğitimimiz hakkında detaylı bilgi için
tıklayınız.


İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.