Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Sermaye (EK:2 Formu) Beyanı

Transfer Fiyatlandırması, Örtülü Sermaye (EK:2 Formu) Beyanı

(Eğitim Süresi 0,5 gün, Kod: V716)

 

Eğitimimiz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde, transfer fiyatlandırması, örtülü sermaye ve kontrol edilen kurum kazancına ilişkin olarak, yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi’ne ek olarak beyan edilmesi gereken EK:2 Formunun doldurulması hakkında rehberlik sağlamaktadır. Üç buçuk saat sürecek olan bu eğitimimizin, çok uluslu şirketlerin, holdinglerin, grup şirketlerinin, bu şirketlerle ortaklık yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulunan şirketlerin ve halka açık şirketlerin EK:2 Formunu doldurmakla sorumlu çalışanlarına, mali işler ve muhasebe personeline faydalı olacağını düşünüyoruz.

 

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Transfer fiyatlandırması, kontrol edilen yabancı kurum kazancı ve örtülü sermaye genel kavramları hakkında özet bilgi edinmek

 • EK:2 Formu yükümlülükleri hakkında bilgi edinmek

 • EK:2 Formu içinde yer alan tabloların mevzuata uygun bir şekilde doldurulması için gerekli içerik hakkında bilgi edinmek

 • EK:2 Formu doldurulurken tereddüt edilen konulara açıklık getirilmesi


Eğitim İçeriği

1. Genel kavramlar:

 • Transfer fiyatlandırması kavramları hakkında özet bilgi

 • Örtülü sermaye kavramları hakkında özet bilgi

 • Kontrol edilen yabancı kurum kazancı hakkında özet bilgi

2. EK:2 Formunda beyan edilmesi gerekenler :

 •  Transfer fiyatlandırması kapsamındaki ilişkili kişiler

 • Transfer fiyatlandırmasına konu ilişkili işlemler

 • Transfer fiyatlandırmasına konu olan ilişkili işlemlerde yöntemler

 • Örtülü sermaye uygulamasına ilişkin bilgiler

 • Kontrol edilen yabancı kurum kazancına ilişkin bilgiler

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.