Finansal Matematik

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU09)

Eğitimin Amacı

Finans disiplininde kullanılan her türlü matematiksel uygulamalara yönelik kavram ve teknikleri tanıtmak, özellikle kurumsal finans alanında gerekli olan matematiksel becerileri kazandırmak.

Eğitim İçeriği

  • Faiz ve Faiz Oranı Kavramı
  • Faiz Oranını Oluşturan Bileşenler ve Bu Bileşenlerin Etkileşimi
  • Nominal ve Reel Faiz Kavramları
  • Faizlendirme, İskontolama ve "Decompounding"

 

 • Basit Faiz, Bileşik Faiz ve Sürekli Faiz Kavramları
 • Nominal ve Reel Faiz Kavramları
 • Kredilerin Taksitlendirilmesi

 

 • Peşin Ödemeli Taksitlendirmeler
 • Dönem Sonu Ödemeli Taksitlendirmeler
 • Geri Ödeme Planının Hazırlanması

 

Kredilerin Maliyetlerinin Belirlenmesi

 

 • "Normal" Kredilerin Maliyetlerinin Belirlenmesi
 • Özel Koşullu Kredilerin Maliyetlerinin Belirlenmesi

 

 • Leasing Uygulaması ve Kira Tutarlarının Belirlenmesi
 • Net Şimdiki Değer ve İç Verim Oranı Kavramları
 • Menkul Kıymetlerin Fiyatlaması/Değerlemesi

 

 • Hazine Bonolarının Değerlemesi
 • Tahvil Değerlemesi
 • Hisse Senetlerinin Değerlemesi

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.