home.slogan.alt

Finansal Matematik

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU09)

Eğitimin Amacı

Finans disiplininde kullanılan her türlü matematiksel uygulamalara yönelik kavram ve teknikleri tanıtmak, özellikle kurumsal finans alanında gerekli olan matematiksel becerileri kazandırmak.

Eğitim İçeriği

  • Faiz ve Faiz Oranı Kavramı
  • Faiz Oranını Oluşturan Bileşenler ve Bu Bileşenlerin Etkileşimi
  • Nominal ve Reel Faiz Kavramları
  • Faizlendirme, İskontolama ve "Decompounding"

 

 • Basit Faiz, Bileşik Faiz ve Sürekli Faiz Kavramları
 • Nominal ve Reel Faiz Kavramları
 • Kredilerin Taksitlendirilmesi

 

 • Peşin Ödemeli Taksitlendirmeler
 • Dönem Sonu Ödemeli Taksitlendirmeler
 • Geri Ödeme Planının Hazırlanması

 

Kredilerin Maliyetlerinin Belirlenmesi

 

 • "Normal" Kredilerin Maliyetlerinin Belirlenmesi
 • Özel Koşullu Kredilerin Maliyetlerinin Belirlenmesi

 

 • Leasing Uygulaması ve Kira Tutarlarının Belirlenmesi
 • Net Şimdiki Değer ve İç Verim Oranı Kavramları
 • Menkul Kıymetlerin Fiyatlaması/Değerlemesi

 

 • Hazine Bonolarının Değerlemesi
 • Tahvil Değerlemesi
 • Hisse Senetlerinin Değerlemesi

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1500 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.