Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Muhasebe / Finans / Ekonomi > Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU07)

Eğitimin Amacı

İşletmelerin her türlü projelerinin incelenmesi ve fizibilite raporlarının hazırlanmasına yönelik olarak gerekli olan tüm analiz yöntemlerinin irdelenmesi.

Eğitim İçeriği

 • Proje Değerlendirme Teknikleri
   • Geri Ödeme Süresi (Payback) Yöntemi
   • Ortalama Getiri Oranı (Average Rate Of Return) Yöntemi
   • İç Verim Oranı (Internal Rate Of Return) Yöntemi
   •  Net Şimdiki Değer (Net Present Value) Yöntemi
   • Karlılık İndeksi (Profitability Index) Yöntemi
 • Proje Değerlendirme Tekniklerinin Projeleri Kabul/Tercih Etme Kriterleri
   • Tek Bir Proje (Single Project) Olması Durumu
   • Birden Fazla Proje (Multiple Projects) Olması ve Bu Projelerin Almaşık (Mutually Exclusive) Projeler Olması Durumu
   • Çok Proje Olması ve Bu Projelerin Almaşık Olmaması Durumu
 • Proje Değerlendirme Tekniklerinin Birbiri İle Karşılaştırılması
   • Tek Bir Projenin Olması Durumu
   • Almaşık Projelerin Olması Durumu
 • Proje Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılmasında Karşılaşılan Güçlükler
   • Projenin Birden Fazla İç Verim Oranına Sahip Olması
   • Projenin İç Verim Oranının Olmaması
   • Projenin Ekonomik Ömrü Boyunca Iskonto Oranının Değişmesi
 • Projelerin Değerlendirilmesinde Nakit Akımlarının Belirlenmesi
   • Nominal vs. Reel Nakit Akımları
   • Brüt vs. Net Nakit Akımı
   • Nakit Akımları Üzerinde Verginin Rolü
 • Projelerin Değerlendirilmesinde Kullanılacak İskonto Oranının Belirlenmesi
   • Geleneksel Yaklaşım: Gordon Modeli
   • Modern Yaklaşım: CAPM
 • Gerçek Bir İşletmenin Bir Yatırım Projesinin İncelenmesi: Vak’a Çalışması
 • Proje Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereken Yasal ve Vergisel Düzenlemeler

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.
Görüşler
Kemal Konya | Er-Bakır Elektrolitik Bakir Mamulleri A.Ş.02.03.2020
Eğitmenimiz çok iyiydi. Anlaşılır ve yeterince örnek çözerek konuyu anlattı. Teşekkür ederim. Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Eğitimi