home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Muhasebe / Finans / Ekonomi > Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU07)

Eğitimin Amacı

İşletmelerin her türlü projelerinin incelenmesi ve fizibilite raporlarının hazırlanmasına yönelik olarak gerekli olan tüm analiz yöntemlerinin irdelenmesi.

Eğitim İçeriği

 • Proje Değerlendirme Teknikleri
   • Geri Ödeme Süresi (Payback) Yöntemi
   • Ortalama Getiri Oranı (Average Rate Of Return) Yöntemi
   • İç Verim Oranı (Internal Rate Of Return) Yöntemi
   •  Net Şimdiki Değer (Net Present Value) Yöntemi
   • Karlılık İndeksi (Profitability Index) Yöntemi
 • Proje Değerlendirme Tekniklerinin Projeleri Kabul/Tercih Etme Kriterleri
   • Tek Bir Proje (Single Project) Olması Durumu
   • Birden Fazla Proje (Multiple Projects) Olması ve Bu Projelerin Almaşık (Mutually Exclusive) Projeler Olması Durumu
   • Çok Proje Olması ve Bu Projelerin Almaşık Olmaması Durumu
 • Proje Değerlendirme Tekniklerinin Birbiri İle Karşılaştırılması
   • Tek Bir Projenin Olması Durumu
   • Almaşık Projelerin Olması Durumu
 • Proje Değerlendirme Tekniklerinin Kullanılmasında Karşılaşılan Güçlükler
   • Projenin Birden Fazla İç Verim Oranına Sahip Olması
   • Projenin İç Verim Oranının Olmaması
   • Projenin Ekonomik Ömrü Boyunca Iskonto Oranının Değişmesi
 • Projelerin Değerlendirilmesinde Nakit Akımlarının Belirlenmesi
   • Nominal vs. Reel Nakit Akımları
   • Brüt vs. Net Nakit Akımı
   • Nakit Akımları Üzerinde Verginin Rolü
 • Projelerin Değerlendirilmesinde Kullanılacak İskonto Oranının Belirlenmesi
   • Geleneksel Yaklaşım: Gordon Modeli
   • Modern Yaklaşım: CAPM
 • Gerçek Bir İşletmenin Bir Yatırım Projesinin İncelenmesi: Vak’a Çalışması
 • Proje Değerlendirilmesinde Dikkate Alınması Gereken Yasal ve Vergisel Düzenlemeler

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1500 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.
Görüşler
Kemal Konya | Er-Bakır Elektrolitik Bakir Mamulleri A.Ş.02.03.2020
Eğitmenimiz çok iyiydi. Anlaşılır ve yeterince örnek çözerek konuyu anlattı. Teşekkür ederim. Proje Analizi ve Fizibilite Raporlarının Hazırlanması Eğitimi