Şirket Değerlemesi

(Eğitim Süresi 3 gün, Kod: MU06)

Eğitimin Amacı

Şirketlerin halka açılmalarında, şirket birleşmelerinde/satın almalarda hisse senetlerinin değerlerinin hem teoride hem de uygulamada nasıl belirlendiğinin irdelenmesi.

Eğitim İçeriği

 • Değerlendirme, Değerleme ve “Değer” Kavramları
 • Şirket Değerlemede Kullanılan Belli Başlı Yöntemler
  • Nakit Akımlarının İskonto Edilmesi Yöntemi
   • Dividantların İskonto edilmesi: Gordon Modeli
   • İşletmeye Yönelik Nakit Akımlarının İskonto Edilmes
   • Şirket Parametrelerinin Kullanılması Yöntemi
  • Fiyat/Kazanç Oranı Yaklaşımı
  • Fiyat/Defter değeri Oranı Yaklaşımı
  • Fiyat/Satış Oranı Yaklaşımı
 • Opsiyon Fiyatlama Modelleri
 • Şirket Değerlemede Kullanılan Değişkenlerin Belirlenmesi
 • Analiz Süresinin Belirlenmesi
 • İskonto Oranının Belirlenmesi
  • Borçların Maliyetinin Belirlenmesi
  • Öz Sermaye Maliyetinin Belirlenmesi
  • Ağırlıklı Sermaye Maliyetinin (WACC) Belirlenmesi
 • Nakit Akımlarının Belirlenmesi
  • Nominal vs. Reel Nakit Akımları
  • Vergi Öncesi vs. Vergi Sonrası Nakit Akımları
  • Öz Sermayeye Sağlanan Serbest Nakit Akımlarının (FCFE) Belirlenmesi
 • Türkiye'de Şirket Değerlemesinde Karşılanan Sorunlar
 • Vak'a Çalışması: POLO MEŞRUBAT A.Ş. (Gerçek Bir Şirketin Değerinin Belirlenmesi)

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.