home.slogan.alt

Borçlar Kanunu’nun Getirdikleri

(Eğitim süresi 1 gün, Kod: HUK 03)

Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. Türk Borçlar Kanunu özellikle genel işlem koşulları içeren sözleşmelerde, kira sözleşmelerinde, kefalet sözleşmelerinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektiriyor.

Eğitim/Katılımcı Hedefleri:

 • Türk Borçlar Kanunu’nun iş hayatına ve sosyal hayata olan etkileri hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasını sağlamak

 • Türk Borçlar Kanunu’nun işletmeleri ilgilendiren düzenlemelerini açıklamak

Eğitim Konuları:

 •  TBK ile ilgili genel bilgiler
 • Sözleşmenin kurulması ve geçerliliği açısından özellik arzeden durumlar
 • Genel işlem koşulları
 • Yabancı para borçları
 • Sorumsuzluk anlaşmaları
 • Faize ilişkin yeni düzenlemeler
 • Borçlu temerrüdü
 • Aşırı ifa güçlüğü
 • Alacağın temliki, borcun nakli
 • İşletmenin devri
 • Borca katılma
 • Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma
 • Satım sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi ve özellikle konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin değişiklikler
 • Vekalet sözleşmesi
 • Kefalet sözleşmesi

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1100 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.