Borçlar Kanunu’nun Getirdikleri

(Eğitim süresi 1 gün, Kod: HUK 03)

Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girdi. Türk Borçlar Kanunu özellikle genel işlem koşulları içeren sözleşmelerde, kira sözleşmelerinde, kefalet sözleşmelerinde önemli değişiklikler yapılmasını gerektiriyor.

Eğitim/Katılımcı Hedefleri:

 • Türk Borçlar Kanunu’nun iş hayatına ve sosyal hayata olan etkileri hakkında katılımcıların bilgi sahibi olmasını sağlamak

 • Türk Borçlar Kanunu’nun işletmeleri ilgilendiren düzenlemelerini açıklamak

Eğitim Konuları:

 •  TBK ile ilgili genel bilgiler
 • Sözleşmenin kurulması ve geçerliliği açısından özellik arzeden durumlar
 • Genel işlem koşulları
 • Yabancı para borçları
 • Sorumsuzluk anlaşmaları
 • Faize ilişkin yeni düzenlemeler
 • Borçlu temerrüdü
 • Aşırı ifa güçlüğü
 • Alacağın temliki, borcun nakli
 • İşletmenin devri
 • Borca katılma
 • Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma
 • Satım sözleşmesi
 • Kira sözleşmesi ve özellikle konut ve çatılı iş yeri kiralarına ilişkin değişiklikler
 • Vekalet sözleşmesi
 • Kefalet sözleşmesi

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.