home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Enerji > Doğal Gaz İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD)

Doğal Gaz İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemeleri (ŞİD)

(Eğitim süresi 2 gün, Kod: EJ01)Liberal bir gaz piyasasında, “İletim Şebekesine Üçüncü Taraf Erişimi” piyasa faaliyetleri açısından en temel unsur olup, İletim Şirketlerinin genelde “Network Code” olarak adlandırılan şebeke işleyiş düzenlemeleri, İletim Şebekesi Operatörü ile taşıma hizmeti sağladıkları gaz tedarikçileri (taşıtanlar) arasındaki ilişkilerin esaslarını ortaya koymaktadır. Ülkemizde de 4646 sayılı Kanunun yayımı ve sonrasında EPDK tarafından yayınlanan ikincil düzenlemeler gereği, BOTAŞ tarafından hazırlanan “İletim şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar” (kısaca ŞİD) EPDK tarafından onaylanarak, 1 Eylül 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sonraki süreçte, BOTAŞ dışında üçüncü bir tarafın iletim şebekesi üzerinden gaz sevkiyatı 2007 yılı Temmuz ayında gerçekleşmiş ve bu tarih itibarı ile ŞİD fiili olarak uygulanmaya başlamıştır. Eğitim, ŞİD ile ilgili kapsamlı bir bilgilendirmeyi hedeflemekte olup, katılımcıların konuya ilişkin temel düzeyde bir teknolojik alt yapı/bilgi birikimine sahip olmadıkları veya limitli ölçüde sahip oldukları öngörülecektir.

Eğitim/Katılımcı Hedefleri:

Eğitim sonunda katılımcılar, doğal gaz iletim ve dağıtım sistemlerinin temel unsurları, ilgili tesisler, doğal gaz işletim faaliyetlerinin nasıl yürütüldüğü, bu işletim faaliyetlerinde tüm ilgili tarafların ilişkileri ve tarafların ilişkilerinde potansiyel uyuşmazlık konuları, EPDK tarafından yayınlanmış olan ilgili mevzuat, Network Code’ların genel prensipleri, ŞİD ve BOTAŞ Standart taşıma Sözleşmesi hususlarında temel alt yapıya sahip olacaktır.

Eğitim Konuları:

1.Gün:

 • Doğal Gaz İletim Sistemleri ve İşletmeciliğine ilişkin Temel Bilgiler
 • Üçüncü Taraf Erişimi, Network Code’ların temel prensipleri, temel uygulamalar
 • EPDK İlgili Mevzuatı
 • ŞİD Hükümleri

2. Gün :

 • ŞİD Hükümleri
 • Standart Taşıma Sözleşmesi
 • İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifesi
 • Sorular - Cevaplar – Tartışmalar

Eğitmenimiz:

Erdinç Özen

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Erdinç Özen, 22 yıldan uzun süre BOTAŞ’ta doğal gaz operasyonlarında telekom başmühendisi, bakımdan sorumlu müdür ve doğal gaz işletmeleri direktör yardımcısı olarak çalışmıştır.

Erdinç Özen,
- Doğal gaz operasyonları ve bakım faaliyetleri,
- GazExport, Azerbaijan Gas Supply Company ve Depa (Yunanistan) gibi taraflarla olan uluslararası BOTAŞ kontratları,
- Doğal gaz iletim sistemine üçüncü tarafların erişimine ilişkin düzenlemerin hazırlanması,
- NABUCCO, ITGI gibi uluslararası gaz projeleri,
- AB tarafından finanse edilen doğal gaz sektörüne yönelik teknik yardım projelerine ilişkin kapsamlı çalışmalarda bulunmuş ve tecrübe sahibi olmuştur.

İndirim Politikamız:

PETFORM (Petrol Platformu Derneği) ve GAZBİR (Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği) üye kuruluşlarına bu eğitime özel %20 indirim uygulanmaktadır.

Eğitimlerimizde aynı kurumdan;

 • 3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
 • 6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
 • 9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.

Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

 

 

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 3000 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.