Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İç Denetim > Kamu Yönetiminde Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı

Kamu Yönetiminde Risk Odaklı İç Denetim Yaklaşımı

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: ID08)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin yaşandığı bu dönemde üzerinde en çok tartışılan hususlardan biri de hiç kuşkusuz iç denetim ve iç kontrol kavramlarıdır.

Kamu Yönetimini ilgilendiren ve etkileyen bir konu haline gelen iç denetim; kurumun faaliyetlerine değer katmak ve geliştirmek amacıyla tasarlanmış bağımsız, tarafsız güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti olarak ifade edilmektedir. Risk yönetimi, kontrol ve yönetim süreçlerinin etkililiğini, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla değerlendirip geliştirerek kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmanın öngörüldüğü yeni tanımı ile iç denetim, birey ve hata odaklı klasik yaklaşımın terk edildiği, risk odaklı yeni yaklaşımı ile proaktif işlev üstlenmiştir.

İki gün sürecek eğitimimizin amacı kamu yönetiminde risk odaklı iç denetim yaklaşımının esasları ve bunların kurumunuza nasıl uygulanacağı konuları ele alınacaktır. Eğitimimizin kamu sektöründe çalışan iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, iç kontrol birimi yönetici ve çalışanları ile risk odaklı iç denetim ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm kamu yöneticilerine faydalı olacağını düşünüyoruz.

Katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE)* kazanacaktır.

Eğitim/Katılımcı Hedefleri

İç denetim ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve uluslararası uygulamaların Türk kamu sektöründe nasıl uygulandığını örnek olaylar ve vaka çalışmalarıyla aktarmak.

Eğitim İçeriği

 

I.GÜN

 • Temel kavramlar
  • Risk, risk yönetimi, kontrol, iç kontrol, iç denetim ve COSO yaklaşımı
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • COSO'daki başlıca kavramlar ve uygulanması
  • Risk yönetimi
  • Risk-değer ilişkisi
  • Kontrol türleri
  • COSO'nun iç kontrol prensipleri
 • Risk odaklı iç denetim yaklaşımı
  • Risk odaklı denetimin amaçları
  • Risk odaklı denetimin adımları
 • Risk değerlendirmesi
  • Risk modelinin geliştirilmesi
  • Riskleri önceliklendirme

II. GÜN

 • Risk değerlendirmesi
  • Risk bazlı iç denetim planının geliştirilmesi
  • Denetim ve kaynak planı
 • Risk odaklı denetimde, kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Kontrollerin belirlenmesi
  • Kontrollerin test edilmesi
  • Dokümantasyon
  • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Risk odaklı denetim uygulamasında başarı faktörleri

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.