Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İç Denetim > İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi

İç Denetim Faaliyetlerinin Yönetimi

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: ID06)

İç denetim faaliyetlerinin kurum içinde başarılı bir şekilde yürütülüp kuruma katma değer sağlaması denetim faaliyetlerin etkin yönetimi ile mümkündür. İç denetim faaliyetlerinin yöneticileri için hazırladığımız iki günlük eğitimimizde kurumunuzda etkin bir iç denetim fonksiyonu oluşturabilmek veya bu fonksiyonu yönetmek için sahip olunması gereken belli başlı becerileri ve önerilerimizi paylaşıyoruz.

Bu görevdeki sorumluluklarınızdan başlayarak, uygulamalı risk değerlendirmesi örneği, risk bazlı denetim planı oluşturulması, ekip çalışması, denetimlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması, kritik performans göstergeleri ve denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesi konuları örnek ve vaka çalışmalarıyla aktarılacaktır. 

Eğitimimize iç denetim mesleğinde en az iki yıl tecrübesi olan ve/veya temel seviye eğitimine katılmış İç Denetim Yöneticileri ve yönetici adaylarını çağırıyoruz.

Eğitim Konuları:

 • İç Denetim Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları
 • İç Denetim'de Kurum İçi ve Kurum Dışı İlişkiler
 • Risk Esaslı Denetim Planlaması
 • Risk Değerlendirmesi ve Denetim Planının Geliştirilmesi
 • Ekip Çalışması ve Ekibin Oluşturulması
 • Denetim Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
 • Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Raporlanması
 • İç Denetimin Performans Kriterleri
 • Denetim Faaliyetinin Öz Değerlendirmesi / Dış Değerlendirmesi

Katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE) kazanacaktır.

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.