Yöneticiler için Hukuk

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: HUK02)

Yöneticilik, bir çok alanda olduğu gibi hukuk alanında da belirli bir bilgi düzeyini ve bilgi birikimini gerektirmektedir. Şirketlerin karşılaşacağı hukuki sorunların çözümünde en verimli yöntem korumacı hukuktur. Hukuk nosyonuna sahip olan yöneticiler, yönetim süreçlerinin hukuki boyutunu da göz önünde tutarak, şirketin hukuki sorunlarla karşılaşmasının büyük ölçüde önüne geçebilmektedir. Korumacı hukuk uygulamalarına rağmen ortaya çıkan sorunlar ise bilinçli yaklaşımlarla çözüme kavuşturulmaktadır.

Yöneticiler için hukuk programı, bir yandan korumacı hukuka yönelik yöntemler, diğer yandan da yöneticilerin uygulamada karşılaşacağı temel hukuki sorunlar konusunda kılavuz niteliğini taşıyan bilgileri kapsamaktadır. Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku ve İş Hukuku alanlarını kapsayan bu eğitimde, işletmelerin karşı karşıya bulunduğu temel hukuki uygulamalar ve sorunlar irdelenecektir.

İş Kanunu’nun işveren- çalışan ilişkileri üzerindeki etkileri, Ocak 2011’de TBMM Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşan Yeni Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yenilikler, yöneticilerin gündeminde bulunan önemli hukuki alanlardır. Program, bu alanlardaki yenilikleri de kapsamaktadır.

İki günlük eğitimimiz üst ve orta düzey yöneticilerin Borçlar Hukuku, İş Hukuku ve Ticaret Hukuku alanında temel bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır.

Eğitim / Katılımcı hedefleri

 • Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku’nda korumacı hukuk yöntemleri, uygulamadaki tipik sorunlara yönelik çözümler, kanun değişikliklerinin ve Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarının getirdiği yeniliklere yönelik değerlendirmelerin paylaşılması

Eğitim İçeriği

 • Borçlar Hukuku
  • Sözleşme kavramı
   • Sözleşmenin kurulması
   • Sözleşmenin geçerliliği
   • Sözleşmelerde uyulması gereken şekil
   • Temsil
  • Borçların ifası ve ifa etmemeye bağlanan sonuçlar
  • Özellik arz eden borç ilişkileri
  • Alacağın temliki
 • Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku
  • Yöneticinin hukuki konumu
   • Anonim ortaklıkta yöneticinin konumu
   • Yöneticiyle ortaklık arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve etkileri
   • Yöneticinin özellikli hakları
   • Kurumsal yönetim ilkesinin Yönetim Kurulu'na yüklediği özel sorumluluk
  • Yöneticinin hukuki ve cezai sorumluluğu
  • Yöneticilerin konumu ve sorumluluğu açısından özel alanlar
   • Haksız rekabet
   • Rekabet Hukuku'na özgü ihlaller
   • Kıymetli Evrak Hukuku'ndan doğabilecek hak ve yükümlülükler
   • Şirketler topluluğu hukuku
   • Sermaye Piyasası hukuku
  • Rekabet Hukuku
   • Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar
   • Dikey anlaşmalar, özellikle bayilik ve tek satıcılık sözleşmeleri
   • Uyumlu eylemler
   • Hakim durumun kötüye kullanılması
   • Birleşmeler / pay devralmaları / joint venture
  • İş Hukuku
   • 4857 sayılı İş Kanunu'nun temel özellikleri
   • İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri
   • Alt işveren kavramı, asıl işverenin alt işveren ilişkisinden kaynaklanan sorumluluğu
   • Ücret ve ücrete ilişkin yasal düzenlemeler
   • Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, uygulama sorunları
   • Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş kanunu m.22 uygulaması
   • İş sözleşmesinin feshi
   • Geçerli ve haklı fesih nedenleri
   • İş sağlığı ve güvenliği

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.