Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İç Denetim > Kamu Yönetiminde İç Kontrol Yaklaşımı

Kamu Yönetiminde İç Kontrol Yaklaşımı

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: ID07)

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği yeni anlayış çerçevesinde mali yönetim ve kontrol alanında önemli değişimlerin yaşandığı bu dönemde üzerinde en çok tartışılan hususlardan biri de hiç kuşkusuz iç denetim ve iç kontrol kavramlarıdır.

Kamu Yönetimini ilgilendiren ve etkileyen bir konu haline gelen iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

İki gün sürecek eğitimimizin amacı kamu yönetiminde iç kontrol işlevini, yapısını ve işlerliğini tanımlamak, iç kontrol sistemini ve COSO yaklaşımının temellerini aktarmak, kurumsal yönetim- iç kontrol ve iç denetim ilişkisini kurmak ve Türkiye’de kamu yönetiminde iç kontrol ile ilgili yaklaşımları ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmaktır. Eğitimimizin kamu sektöründe çalışan iç denetim yöneticileri, iç denetçiler, iç kontrol birimi yönetici ve çalışanları ile iç kontrol sistemleri ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen tüm kamu yöneticilerine faydalı olacağını düşünüyoruz.


Katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE)* Kazanacaktır

Eğitim / Katılımcı hedefleri


İç kontrol sistemi ve COSO yaklaşımı ile ilgili detaylı bilgi sahibi olmak ve uluslararası uygulamaların Türk kamu sektöründe nasıl uygulandığını örnek olaylar ve vaka çalışmalarıyla aktarmak

Eğitim İçeriği

    I. Gün

 • Temel Kavramlar, İç Kontrol ve COSO Yaklaşımı
  • İç kontrol nedir?
  • İç kontrolün işlevleri
  • COSO yaklaşımı
  • İç kontrol bileşenleri
  • İç kontrol eksikliğinin olası sonuçları
  • İç kontrol konusunda yanılgılar ve gerçekler
  • Kontrollü bir yapının temel unsurları
  • Kontrol türleri ve sınıflandırması
  • Süreç, iş akışı ve kontroller üzerine örnekler

    II.Gün

 •  Kurumsal Yönetim, İç Kontrol ve İç Denetim İlişkisi
  • Kurumsal yönetim ve ilkeleri
  • İç denetimin tanımı ve tarihsel gelişimi
  • Kurumsal yönetim sürecinde iç denetimin rolü
  • İç kontrol, iç denetim ilişkisi
  • İç kontrol, risk yönetimi ilişkisi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Kamu maliyesi
  • Kamu kaynağının kullanılmasının genel esasları
  • Bakanların ve üst yöneticilerin hesap verme sorumluluğu
  • İç kontrol sistemi
  • İç kontrolün yapısı ve işleyişi
  • Harcama öncesi kontrol
 • Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği
  • Kontrol ortamı standartları
  • Risk değerlendirme standartları
  • Kontrol faaliyetleri standartları
  • Bilgi ve iletişim standartları
  • İzleme standartları
 • Risk - Kontrol Matrisinin Oluşturulması Üzerine Örnek Çalışma

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.