Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İş Dünyasında Hukuk > Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına ve Ekonomi Düzenine Getirdikleri

Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına ve Ekonomi Düzenine Getirdikleri

(Eğitim süresi 1 gün, Kod: HUK01)

Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girdi, siz hazır mısınız?

Ocak 2011’de TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Türk Ticaret Kanunu (TTK),      1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girdi. 1957’den beri uygulanan mevcut kanunun hukuki uyuşmazlıklara tam olarak cevap verememesi ve Türk Ticaret Hukuku’nun AB Ticaret Hukuku ile uyumlaştırma zorunluluğu sebebiyle hazırlanan yeni kanun, şirketler için pek çok yeni kavram, düzenleme ve uygulamayı da beraberinde getirmektedir.

Bir günlük eğitimimiz şirket ortakları, Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları, Mali İşler bölümü yöneticileri ve çalışanlarının, SMMM ve YMM'lerin yeni Türk Ticaret Kanunu ile gelen değişiklikler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. 

Eğitim/Katılımcı Hedefleri:

 • TTK'nın işletmelere, şirket ve şirket topluluklarına ilişkin düzenlemelerini açıklamak
 • Kanunun iş hayatına etkilerini irdelemek

 Eğitim Konuları:

 • Yeni TTK’nın Hazırlanma Sebepleri ve Hedefleri
 • TTK’nın Temel Düzenlemelerine Genel Bakış
 • TTK’nın Ekonomi Hukuku’ndaki Diğer Alanlara Etkilerinin Değerlendirilmesi ve Yeni Yasada Ticari İşletme Düzeni
 • Ticari Muhasebe
 • Ticaret Sicili Ticari Defterler ve Ispat Usulleri
 • Haksız Rekabet
 • Acentelik ve Diğer Tacir Yardımcılarına Genel Bakış (Ticari Mümessillik, Ticari Vekillik, Franchising ve Tek Yetkili Satıcılık)
 • Ticaret Ortaklıklarına İlişkin Genel Hükümler
 • Birleşme, Bölünme ve Şirket Toplulukları
 • Kuruluşa İlişkin Yenilikler
 • Kurumsal Yönetim İlkesi Işığında Yönetim Kurulu
 • Anonim Ortaklığın Üst Düzey Yönetimi
 • Yönetim Örgütlenmesi
 • Yeni Sorumluluk Rejimi
 • TTK'da Genel Kurul
 • Genel Kurul Düzeni
 • Genel Kurul Kararlarının Geçerliliği
 • Pay sahipliği Haklarına Genel Bakış
 • Yeni Düzende Limited Ortaklıklar

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.