Finansal Tabloların Analizi

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU04)

Finansal bilgi sisteminin çıktıları ve işletmelerin aynası olan finansal tabloların neler olduğunun bilinmesi, analizinin yapılıp doğru yorumlanabilmesi, işletmenin sürdürülebilir büyümesi için en önemli kriterlerdendir. Bu eğitimde işletmelerde kredi kullanma kararı veren, finansman kuruluşlarıyla müzakereleri yürüten, finans, pazarlama veya iş geliştirmeden sorumlu uzman ve yöneticilerin finansal tabloları analiz edebilme ve karar alabilme yetilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Finansal tablo analizinin öneminin kavranması
 • Finansal tablo analiz tekniklerinin öğrenilmesi

Eğitimin İçeriği

 • Mali tabloların tanımlanması
 • Mali tabloların genel özellikleri
 • Temel mali tablolar
  • Bilanço
   • Bilanço düzenleme ilkeleri
   • Bilanço kalemlerinin incelenmesi
   • Bilanço dipnotları
  • Gelir tablosu
   • Gelir tablosu düzenleme ilkeleri
   • Gelir tablosu kalemlerinin incelenmesi
   • Gelir tablosu dipnotları
 • Ek mali tablolar
  • Satışların maliyeti tablosu
  • Öz kaynaklar değişim tablosu
  • Net işletme sermayesi değişim tablosu
  • Nakit akım tablosu
  • Fon akım tablosu
 • Mali analiz teknikleri
  • Karşılaştırmalı mali tablo analizleri
   • Karşılaştırmalı tabloların düzenlenmesi
   • Değişimlerin analizi
  • Eğilim yüzdeleri analizi (yatay analiz)
   • Eğilim yüzdelerinin hesaplanması
   • Eğilimlerin analizi
  • Dikey yüzde analizleri
   • Dikey yüzdelerin hesaplanması
   • Dikey yüzdelerin yorumlanması
  • Oran analizleri
   • Likidite oranları
   • Finansal yapı oranları
   • Faaliyet verimliliği oranları
   • Karlılık oranları
   • Büyüme oranları
   • Oran analizlerinde sektör ortalamaları
 • Mali tablo analiz sonuçlarının raporlanması (tablo ve grafik teknikleri)

İlginizi çekebilecek diğer eğitimimiz:Suistimal Odaklı Mali Tablo Analizi Eğitimi

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.