home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Basel II > Basel II Uyum Sürecinde Şirketler için Yol Haritası ve Uygulama Örnekleri

Basel II Uyum Sürecinde Şirketler için Yol Haritası ve Uygulama Örnekleri

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: BAS02)

Bankaların sermaye yeterliliği standartlarını yeniden tanımlayan ve risk yönetimini öne çıkaran Basel II düzenlemesi, bankaların kendi risk yönetimi anlayışının kredi müşterilerine de yansıması sonucunu doğurmaktadır. Basel II düzenlemelerine göre kredilerin, farklı unsurları açısından risk seviyeleri belirlenecek ve kredi fiyatlaması da bu risklerin sonucuna göre belirlenecektir. Bu uygulamayla reel sektör şirketlerinin bağımsız derecelendirme kurumlarından verilen kredi notuna göre risk değerlendirmesi yapılacak ve bu riske göre belirlenecek  kredi fiyatlaması, müşterilerin kullanacakları kredi  fiyatını ve  miktarını etkileyecektir.  Bu nedenle, özünde bankacılık sistemine yenilikler getiren bu uzlaşının reel sektöre etkilerinin şirketler tarafından değerlendirilerek gerekli hazırlıkların yapılması kaçınılmazdır.

İki günlük "Basel II Uyum Sürecinde Şirketler için Yol Haritası ve Uygulama Örnekleri" eğitimimizde bu uygulamaların işletmelere neler getireceği ele alınacak ve yeni kredilendirme sürecine işletmelerin nasıl hazırlanacağı, firma derecelendirme uygulamalarının yer aldığı vaka çalışmalarından oluşan workshop ile değerlendirilecektir.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Eğitimimiz; şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerinin, risk yönetimi, hazine, finansman, mali işler yöneticilerinin ve bu bölümlerde çalışan profesyonellerin Basel II'nin şirketlere etkileri ve bankaların kullandıkları kredi
değerleme  yaklaşımları konularında bilgi sahibi olmalarını sağlayacaktır. Eğitimin ikinci gününde yapılacak vak'a çalışmaları, firmaları derece almaya ve derecelendirme koşullarını karşılamaya hazırlayacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Basel II’nin Ortaya Çıkışı
  • Uluslararası Düzenlemelere Duyulan İhtiyaç
  • BIS ve Basel Komitesi
  • Basel I Sonrası Basel II
 • Basel II’nin Ekonomiye ve Finans Sistemine Yansımaları
 • Basel I Geleneksel Kredi Değerlemesi
 • Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısının Çerçevesi
  • Minimum Sermaye Yeterliliği
  • Sermaye Yeterliliğinin Denetimi
  • Piyasa Disiplini
 • Basel II’de Bankaların Kredi Değerlemesinde Yaklaşımlar
  • Standart Yaklaşım
  • İçsel Derecelendirme Yaklaşımı
 • Basel II Uygulaması İle İşletmeler İçin Yeni Kredi Koşulları
  • Raporlama Sistemi
  • Teminat Yapısındaki Değişim
  • Risk Yönetim Kültürü
  • Kurumsal Yönetim ve Kalitatif Göstergeler
 • Derecelendirmenin Basel II’deki Önemi
 • Finansal Analiz ve Değerleme
 • Firmaların Derece Alabilmesi İçin Gerekli Koşullar
 • Firmaların Derecelendirilmesinde Temel Göstergeler 
  • Niceliksel (Finansal) Göstergeler
  • Niteliksel Göstergeler
 • Kredi Değerlemesinde Yöntemler
  • Farklı Derecelendirme Metodları
  • Skorkard Uygulaması
 •  Vak’a analizi 
  • Firma Derecelendirmesi Örnekleri
   • Altman Zeta Analizi
   • Kantitatif Faktörlerle Derecelendirme
  • Skorkard ile Kredi Değerlemesi Örneği
 • Basel II Uygulamasında Firmalar İçin Dersler

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1000 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.