Risk Odaklı İç Denetim

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: ID03)

Kurum ölçeği, faaliyet gösterilen endüstrinin özellikleri, kısıtlı kaynaklar, karmaşıklaşan işlemler ve piyasa ilişkileri iç denetim faaliyetinde risk odaklı planlama ve denetim ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle kurumsal büyümenin sürdürülebilirliğinde güvence sağlayabilmek için büyük ölçekli kurumların iç denetim birimleri denetim uygulamalarında, risk odaklı iç denetim yaklaşımını kullanmaktadırlar.

İki gün sürecek eğitimimizde risk odaklı iç denetim yaklaşımının esasları ve bunların kurumunuza nasıl uygulanacağı konuları ele alınacaktır. İç denetim birimi yöneticileri, iç denetçiler ve iç denetimden sorumlu üst düzey yöneticilere yönelik olan eğitimimizde örnek uygulamalarla kavramlar pekiştirilecektir.

Katılımcılar 14 Sürekli Eğitim Kredisi (CPE)* kazanacaktır.

Eğitim Konuları

 • Temel kavramlar
  • Risk, risk yönetimi, kontrol, iç kontrol, iç denetim ve COSO yaklaşımı
 • COSO'daki başlıca kavramlar ve uygulanması
  • Risk yönetimi
  • Risk-değer ilişkisi
  • Kontrol türleri
  • COSO'nun iç kontrol prensipleri
 • Risk odaklı iç denetim yaklaşımı
  • Risk odaklı denetimin amaçları
  • Risk odaklı denetimin adımları
 • Risk değerlendirmesi
  • Risk modelinin geliştirilmesi
  • Riskleri önceliklendirme
  • Risk bazlı iç denetim planının geliştirilmesi
  • Denetim ve kaynak planı
 • Risk odaklı denetimde, kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi
  • Kontrollerin belirlenmesi
  • Kontrollerin test edilmesi
  • Dokümantasyon
  • Sonuçların değerlendirilmesi
 • Risk odaklı denetim uygulamasında başarı faktörleri

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.