Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > İç Denetim > Risk Yönetimi, Kontrol ve Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Birlikte Değer Yaratmak

Risk Yönetimi, Kontrol ve Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Birlikte Değer Yaratmak

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: ID04)

Yöneticiler eskiden beri şirketlerini daha iyi kontrol edebilmenin yollarını ararlar. Şirketin ileriye yönelik karlılık hedeflerini ve misyonunu gerçekleştirmesini sağlamak ve olumsuzlukları en aza indirgemek için iç kontrol sistemleri kurulur. İç kontroller verimliliği artırır, şirket varlıklarının korunmasını sağlar, mali tabloların güvenilirliğini  artırır ve yasal düzenlemelere uyumu sağlar.

İç kontrollerin, etkili olabilmesi için  sadece iç denetçiler tarafından değil tüm şirket çalışanları tarafından benimsenmesi gerekir. Bir günlük Risk Yönetimi, Kontrol ve Kurumsal Yönetim Süreçlerinde Birlikte Değer Yaratmak eğitimi şirketlere özel olarak tasarlanan ve şirketinizin orta ve üst düzey yöneticilerine iç kontrollerin önemini anlatarak kontrol bilincini yerleştirmeyi hedefleyen bir programdır.

Eğitim / Katılımcı hedefleri

 • Organizasyonda iç kontrollerin anlaşılabilir olmasını sağlamak ve kontrollerle ilgili farkındalığı artırmak
 • İç kontrollerin riskleri azaltmakta ve işletmenin hedeflerine ulaşmadaki etkisini açıklamak
 • Kontrollerin organizasyondaki herkesin sorumluluğu olduğunun açıklanması ve çalışanların kendi işlerindeki kontrollerin etkinliğini değerlendirmelerinin gerekliliği
 • İç Denetime ilişkin kavram ve esasların sunulması,
 • Denetimin değişen dünyasında yeni eğilim ve yaklaşımların, öngörülerin aktarılması,
 • Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Denetim konularında şirketlerde birlikte değer yaratılması üzerine bilgi ve deneyimlerin paylaşılması,

Eğitim Konuları:

 • Değişim, Yenilikçilik ve Risk Üzerine
  • Değişim, Yenilikçilik ve Risk Yönetimi İlişkisi
  • Değişim ve Risk Yönetiminde Başarı Faktörleri
 • Gelişmeler, Düzenlemeler ve Etkileri
  • Dünya ve Türkiye’de Gelişmeler
  • Düzenlemeler ve Etkileri
 • Kurumsal Yönetim
  • Kurumsal Yönetim Yaklaşımı
  • Kurumsal Yönetim İlkeleri
  • Kurumsal Yönetim Çerçevesi, Roller ve Sorumluluklar
  • Kurumsal Yönetim ve İç Denetimin Rolü
 • Risk Yönetimi
  • Risk Yönetimi Tanımı, Kurumsal Risk Yönetimi Trendleri, ve Uygulama Stratejileri
  • İç Kontroller, İç Denetim ve Risk Yönetimi İlişkisi
  • Risk Esaslı İç Denetim Yaklaşımı
 • İç Kontrol Sistemi
  • İç Kontrol Üzerine Önyargılar ve Gerçekler
  • İç Kontrol Sistemi ve Etki Alanları, COSO Yaklaşımı
  • Kontrollerin Belirlenmesi, Değerlendirilmesi ve Dokümantasyonu
  • İş Süreçlerinde Kontrollerin Tasarımı
 • İç Denetim
  • İç Denetimin Tanımı ve Değişen Rolü, Yeni Yaklaşımlar
  • Değer Yaratmak ve İç Denetimin Rolü
  • İç Denetimin Kalite Güvencesi
 • Birlikte Değer Yaratmak
  • Gelecek Üzerine
  • Deneyimlerin Paylaşımı
  • Birlikte Değer Yaratmak için Başarı Faktörleri

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.