home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Basel II > Basel II Derecelendirme Sürecinde Şirketler için Yol Haritası

Basel II Derecelendirme Sürecinde Şirketler için Yol Haritası

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: BAS01)

Bankaların sermaye yeterliliği standartlarını yeniden tanımlayan ve risk yönetimini öne çıkaran Basel II düzenlemesi, bankaların kendi risk yönetimi anlayışının kredi müşterilerine de yansıması sonucunu doğurmaktadır. Basel II düzenlemelerine göre kredilerin, farklı unsurları açısından risk seviyeleri belirlenecek ve kredi fiyatlaması da bu risklerin sonucuna göre belirlenecektir. Bu uygulamayla reel sektör şirketlerinin bağımsız derecelendirme kurumlarından verilen kredi notuna göre risk değerlendirmesi yapılacak ve bu riske göre belirlenecek  kredi fiyatlaması, müşterilerin kullanacakları kredi  fiyatını ve  miktarını etkileyecektir.  Bu nedenle, özünde bankacılık sistemine yenilikler getiren bu uzlaşının reel sektöre etkilerinin şirketler tarafından değerlendirilerek gerekli hazırlıkların yapılması kaçınılmazdır.

Bir günlük “Basel II Derecelendirme Sürecinde Şirketler için Yol Haritası” eğitimimizde, Basel II uygulamalarının işletmelere neler getireceği ele alınacak ve yeni kredilendirme sürecine işletmelerin nasıl hazırlanacağı açıklanacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Eğitimimiz, şirketlerin orta ve üst düzey yöneticileri, risk yönetimi, hazine, finansman, mali işler yöneticileri ve bu bölümlerde çalışan profesyonellerin Basel II’nin şirketlere etkileri, bankaların kullandıkları kredi değerleme yaklaşımları ve derecelendirme konularında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacaktır.

Eğitim İçeriği

 • Basel II uygulaması ve yol haritası
 • Basel II uygulamasının firmalara etkileri
 • Basel II’de bankaların kredi değerlemesinde yaklaşımlar
  • standart yaklaşım
  • içsel derecelendirme yaklaşımı
 • Derecelendirmenin Basel II’deki önemi
 • Firma derecelendirmesi
 • Firmaların derece alabilmesi için gerekli koşullar

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 875 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.