UFRS Örnek Uygulamalar

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: UFRS02)

 

Deloitte Academy olarak UFRS ile ilgili bilgi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. UFRS eğitim serimizin ikincisi olan “UFRS Örnek Uygulamalar” adlı bu eğitimimizde Türkiye’de şu anda yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tabloların UFRS’ye uyumlu olması için yapılan düzeltmeleri tartışacağımız vaka çalışmalarına yer veriyoruz.
İki günlük bu eğitimimizde metodoloji olarak ders anlatımı değil, bu eğitim için özel olarak hazırlanmış vaka çalışmalarını kullanacağız.
Eğitimimize daha önce UFRS01 kodlu “Kapsamlı UFRS Eğitimi”ne katılmış olan veya UFRS konusunda teorik bilgi sahibi olup uygulama konusunda örnekler görmek isteyen mali tablo hazırlayıcılarını, muhasebe ve mali işler bölümü çalışanlarını çağırıyoruz.


Eğitim/Katılımcı Hedefleri

  • UFRS’deki belli başlı standartların mali tablolara uygulanması
  • UFRS’nin mali tablolara etkilerinin aktarılması

 

Eğitim Konuları

Maddi Duran Varlıklar, Stoklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller, Hasılat, Karşılıklar ve Şarta Bağlı Yükümlülükler, Finansal Araçlar, Ertelenmiş Vergi, Çalışanlara Sağlanan Faydalar, İnşaat Sözleşmeleri, Nakit Akışları, Konsolidasyon, Değer Düşüklüğü gibi UFRS’lerin mali tablolara etkisinin yansıtıldığı vaka çalışmaları* yapılacaktır.

* Vaka çalışmaları sanayi kuruluşlarına yöneliktir.


Daha önce Kapsamlı UFRS eğitimimize katılmış olan katılımcılar için eğitim bedeli  1250TL+KDV'dir.

"Kapsamlı UFRS" eğitimimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.


İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.