Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Muhasebe / Finans / Ekonomi > Yönetim Kararlarında Maliyet Bilgilerinden Yararlanma (Yönetim Muhasebesi Uygulamaları)

Yönetim Kararlarında Maliyet Bilgilerinden Yararlanma (Yönetim Muhasebesi Uygulamaları)


(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU03)

Yönetim sürecinin etkinliği ve verimliliği, büyük ölçüde yöneticiler tarafından verilen kararların sonucu olarak ortaya çıkar. İşletme yöneticileri günlük hayatta sürekli olarak bazı kararlar vermek zorundadır. Üretim işletmelerinde bu kararların önemli bir kısmı işletmenin üretip sattığı mamullerle ilgilidir. "A mamulümüzün üretiminde kullandığımız X15 parçasını kendimiz üretmeye devam mı etsek, yoksa dışarıdan satın almayı, ya da fason olarak yaptırmayı mı düşünsek?” “C mamulümüzün satış fiyatı maliyetini dahi karşılayamaz durumda, bu mamulü üretim hattından kaldırsak mı?” Bunlar ve benzeri pek çok işletme kararında maliyetlere ilişkin bilgiler önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimin amacı, özellikle üretim işletmelerinde maliyet bilgilerinin çeşitli işletme kararlarının verilmesi, faaliyetlerin planlanması, kontrolu ve faaliyet sonuçlarının yöneticilerin düşünme tarzına daha uygun olacak şekilde yeniden ifade edilmesi gibi amaçlar için kullanılabilmesi ile ilgili kavramsal çerçeve, teknikler ve uygulamalar konusunda katılımcıları bilgilendirmektir.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Yönetim süreci açısından önemli maliyet kavramlarının öğrenilmesi
 • Maliyet-Hacim-Kâr ilişkilerinin kavranması
 • Maliyet verilerinin işletme kararlarında kullanılmasına ilişkin yöntem ve tekniklerin öğrenilmesi
 • Üzerinde çalışılacak problemler ve vak’alar yardımıyla konuya ilişkin uygulama becerilerinin geliştirilmesi

Eğitimin İçeriği

 • Temel Maliyet Kavramları
 • Maliyet Davranışının Analizi
 • Katkı Kavramı ve Gelir Tablosunun Katkı Yaklaşımıyla Hazırlanması
 • Maliyet-Hacim-Kâr İlişkilerinin Analizi
 • Bir Yönetim Aracı Olarak Değişken Maliyet Yöntemi
 • Alternatif Seçim Kararları
 • Maliyet Kontrolu ve Performans Değerlemesinde Maliyet Bilgilerinin Kullanılması

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.