home.slogan.alt

Maliyet Muhasebesi

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU02)

Kâr etmek her firma için önemli bir amaçtır. Kârın iki belirleyicisinden birisi gelirler ise, diğeri o gelirleri elde etme sürecinde tüketilen mal ve hizmetlerin maliyetidir. Maliyet muhasebesinin temel amacı, gerek dış raporlama için, gerek çeşitli konularda karar verme, planlama ve kontrol faaliyetleri için işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu maliyet bilgilerini üretmektir. Bu eğitim ile, işletmelerin yönetim kademelerinde çalışan teknik ve idari personele maliyet muhasebesi ile ilgili bilgilerin verilmesi, örnek uygulamalar üzerinde çalışılarak onların yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken daha etkili olmalarına yardımcı olunması amaçlanmaktadır.


Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Maliyet muhasebesinin temel kavramlarını öğrenme
 • Üretim akışları ile maliyet akışları arasındaki ilişkileri kavrama
 • Mamul birim maliyetlerini belirleme sürecinin aşamalarını tanıma
 • “Farklı amaçlar için farklı maliyetler” düşüncesini uygulayabilme

Eğitim İçeriği

 • Temel Kavramlar
  • Maliyet muhasebesinin amaçları
  • Muhasebede maliyet ve gider kavramları
  • Maliyetlerin çeşitli açılardan sınıflandırılması
 • Mamul Maliyetinin Unsurları
  • Hammadde maliyetleri
  • İşçilik maliyetleri
  • Genel Üretim Maliyetleri
 • Üretim işletmelerinde Maliyet Dağıtım Sorunları
 • Birim Maliyetlerinin Belirlenmesi
  • Sipariş maliyet sistemi
  • Safha maliyet sistemi
  • Birleşik imalatta maliyetleme sorunları
 • Tekdüzen Maliyet Muhasebesi Uygulamaları
  • Maliyetlerin muhasebe sisteminde izlenmesi: 7/A ve 7/B seçenekleri
  • Satışların maliyeti tablosu
 • Faaliyet Tabanlı Maliyetleme

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 1500 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.