home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Muhasebe / Finans / Ekonomi > Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler

Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Finansal Bilgiler

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: MU01)

İşletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevi gereği, finansal tabloları doğru yorumlayarak genel durum hakkında rakamsal değerlendirmeler yapabilme becerisi kazanması düşünülen kadrolar için temel finansal kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir programdır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Muhasebenin temel kavramlarının ve finansal tabloların öğrenilmesi
 • Finansal tablo analizi tekniklerinin incelenmesi
 • Finansal planlamaya ilişkin tahminlerin saptanma prensiplerinin öğrenilmesi

Eğitim İçeriği

 • Muhasebe ve Finansın Temel Kavramları ve Prensipleri
  • Temel muhasebe denklemi
  • Hesapların sınıflandırılması ve işleyişi
 • Finansal Tablolar
  • Bilançonun  ilkeleri ve bilanço kalemleri
  • Gelir tablosu ilkeleri ve gelir tablosu kalemleri
  • Mizan, gelir tablosu ve bilanço arasındaki  ilişki
  • Ek tablolar ve bilanço dipnotları
 • Finansal Tabloların Analizinde Kullanılan Teknikler
  • Yatay analiz, dikey analiz, oran analizi
  • Likidite,  borçluluk, faaliyet ve büyüme
  • Sektörel farklılıklar ve mevsimsellik finansal analizi
 • Finansal Planlama
  • Bütçeleme nedir ve nasıl yapılır?
  • Uzun vadeli finansman gereksiniminin tahmini : Proforma Tablolar
  • Kısa vadeli finansman gereksiniminin tahmini : Nakit Bütçesi
 • İşletme kararları ve finansal bilgiler
  • Maliyetler ve kısa vadeli işletme kararlarındaki yeri
  • Yatırım kararları, proje değerlemesi
 • Paranın zaman değeri
  • Faiz hesapları, faiz ve iskonto kavramları
  • Bugünkü değer ve gelecekteki değer
  • İşletmecilikteki uygulamalarİndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: İstanbul
Tarih: 06 Şubat - 07 Şubat
Fiyat (TL): 1500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: İstanbul
Tarih: 05 Mart - 06 Mart
Fiyat (TL): 1500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Ankara
Tarih: 09 Mart - 10 Mart
Fiyat (TL): 1500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Görüşler
Suha Ercan Özdoğan | Selolit Lif Levha San. Ve Tic A.Ş. | Mali ve İdari İşler Müdürü23.10.2015
Bildiğim doğruların içindeki yanlışlıkları ve eksiklikleri gösterdiği ve yeni şeyler kattığı için çok teşekkürler.