home.slogan.alt
Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri- Özellikli Konular

Kurumlarda Dönem Sonu İşlemleri- Özellikli Konular

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: V711)

Bir gün sürecek bu eğitim şirketlerin muhasebe bölümlerinde çalışanlar ile mesleği muhasebecilik olan kişilere yöneliktir. Bu eğitim ile yıl sonunda kurumlar vergisi matrahının tespitine yönelik olarak vergi usul kanununa göre yapılması gereken değerleme işlemleri ile gelir ve kurumlar vergisi kanunlarına göre gider yazılabilecek masrafların tespitine yönelik bilgiler en son durumu ile güncel olarak verilecektir.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Yıl sonu itibariyle işletmelerin vergi matrahlarının tespitine yönelik olarak aktifte ve pasifte yer alan varlık ve yükümlülüklerin nasıl değerleneceğini öğrenmek.
 • Vergi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek masrafların neler olduğu ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Dönem sonu işlemleri ile ilgili özellikli konular hakkında bilgilendirilmek.


Eğitim Konuları

 • Sabit kıymet aktifleştirmesinde faiz ve masrafların durumu
 • Amortismanlar
 • Şüpheli alacak karşılığı uygulaması
 • Değersiz alacak, vazgeçilen alacaklar
 • Menkul kıymetlerin değerlenmesi
 • Yenileme fonu uygulaması
 • Dövizli hesapların değerlemesi
 • Serbest bölgelerden elde edilen kazançların durumu
 • Kanunen kabul edilmeyen giderler
 • Stokların maliyet tespiti
 • Kar dağıtımı

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Fiyat (TL): 900 +KDV
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.