Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi

Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi

(Eğitim Süresi 3 gün, Kod: V709)

Vergide temel kavramlar, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğine göre temel mali tablolar, mali tablo kalemlerinin açıklanması, TTK ve VUK’a göre defter tutma ve vergi muhasebesi konularının ele alındığı üç günlük Türk Vergi ve Muhasebe Sistemi eğitimimiz, şirketlerin muhasebe ve mali işler bölümlerinde çalışan profesyonellere ve serbest olarak muhasebecilik mesleği ile uğraşanlara yöneliktir.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Çok sık yapılan değişikliklerle karmaşık hale gelen vergi ve muhasebe işlemleri hakkında bilgiler vermek, örneklerle  bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak.

Eğitim Konuları

I - Genel Muhasebe

 • Tanımı, Amacı, Önemi, Muhasebenin Temel Kavramları, Mali Tablolar İlkeleri, Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunumu
 • TTK'na göre Defter Tutma
 • VUK'na göre Defter Tutma
 • Hesapların İşleyişi
  • Dönen Varlıklar
  • Duran Varlıklar
  • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
  • Öz Kaynaklar
  • Gelir Tablosu Hesapları
  • Maliyet Hesapları

II-Vergi Muhasebesi

 • Defterler
 • Belgeler
 • Gelir Vergisi Kesintileri
 • Kurumlar Vergisi
 • Damga Vergisi
 • İthalde Alınan Vergi, Resim ve Fonlar
 • Katma Değer Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.