Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Sigortacılık Sektörü için Vergi Eğitimi

Sigortacılık Sektörü için Vergi Eğitimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: V707)

Bir günlük Sigorta sektörü için Vergi Eğitimimiz, sigorta şirketlerinin vergi danışmanlık, iç denetim ve muhasebe finansman bölümlerinde çalışan profesyonellerin, sigortacılık ile ilgili mevcut vergi uygulamaları bilgilerini güncelleştirmelerine yardımcı olacaktır.

Eğitimde sigortacılık sektörü ile ilgili vergi mevzuatı uygulamaları ana hatları ile anlatılacak ve sıklıkla karşılaşılan tartışmalı konular, örnek olaylar üzerinde, ilgili kanun ve tebliğ açıklamaları, danıştay kararları ve özelgeler ile desteklenerek anlatılacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Sigorta sektöründe genel vergi uygulamasına hakim olmak,
 • Sigorta sektöründe vergi mevzuatı ile ilgili değişiklikleri güncellemek,
 • Olası vergi risklerini tespit edebilmek, ihtilaflı durumlardan kaçınmak ve önlemini alabilmek.

Eğitim İçeriği

 • Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Uygulaması
 • Damga Vergisi Kanunu Uygulaması
 • Gelir Vergisi Tevkifatları Uygulaması
 • SPK ile VUK Arası Farklılıkların Detaylı Olarak Açıklanması ve Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi
 • Sorumlu sıfatıyla KDV Uygulamaları
 • Harçlar Kanunu Uygulaması

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.