Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Bankacılar için Vergi Eğitimi

Bankacılar için Vergi Eğitimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: V706)

Bir günlük Bankacılar için Vergi Eğitimimiz, bankaların vergi danışmanlık, iç denetim ve muhasebe finansman bölümlerinde çalışan profesyonellerin, bankacılık ile ilgili mevcut vergi uygulamaları bilgilerini güncelleştirmelerine yardımcı olacaktır.

Eğitimde bankacılık vergi mevzuatı ile ilgili genel uygulamalar ana hatları ile anlatılacak ve sıklıkla karşılaşılan tartışmalı konular, örnek olaylar üzerinde, ilgili kanun ve tebliğ açıklamaları, danıştay kararları ve özelgeler ile desteklenerek anlatılacaktır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Bankacılıkta genel vergi uygulamasına hakim olmak,
 • Bankacılıkta vergi mevzuatı ile ilgili değişiklikleri güncellemek,
 • Olası vergi risklerini tespit edebilmek, ihtilaflı durumlardan kaçınmak ve önlemini alabilmek.

Eğitim İçeriği

 • Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Uygulaması
 • Damga Vergisi Kanunu Uygulaması
 • Gelir Vergisi Tevkifatları Uygulaması
 • Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Uygulaması
 • BDDK ile VUK Arası Farklılıkların Detaylı Olarak Açıklanması ve Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Düzenlenmesi
 • Katma Değer Vergisi Uygulaması
  • Sorumlu sıfatıyla KDV Uygulamaları
  • Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV Uygulamaları
 • Damga Vergisi Uygulaması
 • Veraset ve İntikal Vergisi Uygulaması
 • Harçlar Kanunu Uygulaması

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.