Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > Vergi > Finansal Yatırım Araçlarının Vergilendirilmesi Eğitimi

Finansal Yatırım Araçlarının Vergilendirilmesi Eğitimi

(Eğitim Süresi 1 gün, Kod: V704)

Bir günlük Finansal Yatırım Araçlarının Vergilendirilmesi Eğitimimizde, şirketlerin vergi danışmanlık, muhasebe ve finansman bölümlerinde çalışan profesyonellere, bankacılara, muhasebe ve vergi danışmanlık mesleği ile uğraşanlara, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yapanlara, yapılan değişikliklerle çok karmaşık hale gelen finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesi konusunda bilgi verilmesi ve buna göre vergi planlaması yapmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimde finansal yatırım araçları tanıtıldıktan sonra bunların nema ve alım satımından elde edilen gelirler konusunda ayrıntılı bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara örnekler üzerinden değinilecektir.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Finansal yatırım araçlarını tanımak
 • Finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesiyle ilgili esasları öğrenmek

Eğitim İçeriği

 • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Faizlerinin vergilendirilmesi
 • Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin elden çıkarılması karşılığında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi
 • Mevduat Faizlerinin vergilendirilmesi
 • Repo Gelirlerinin vergilendirilmesi
 • Katılım Bankaları Kar Paylarının vergilendirilmesi
 • Kar/Zarar Ortaklığı Kar Paylarının vergilendirilmesi
 • Alacak Faizlerinin vergilendirilmesi
 • Kar Paylarının vergilendirilmesi
 • Hisse Senedi Alım Satım Kazançlarının vergilendirilmesi
 • Menkul Kıymet Yatırım Fonu Belgelerinin vergilendirilmesi
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin vergilendirilmesi
 • Eurobondların vergilendirilmesi
 • Diğer Finansal Yatırım Araçlarının vergilendirilmesi
Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.