Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > VERGİ | GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ÖZELLİKLİ KONULAR- ONLINE

VERGİ | GELİR VERGİSİ VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJINDA ÖZELLİKLİ KONULAR- ONLINE


Eğitim / Katılımcı Hedefleri

Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca  Yurtdışından Alınan Hizmetler ve Yurtdışına Yapılan Ödemeler ile ilgili yasal mevzuat açıklanacak olup konuyla ilgili örnekler, merak edilen konular tartışılacaktır. Bir gün sürecek olan bu eğitimimizin, çok uluslu şirketlerin, holdinglerin, grup şirketlerinin, bu şirketlerle ortaklık yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulunan şirketlerin ve halka açık şirketlerin üst düzey yöneticilerine, mali işlerden sorumlu yöneticilerine, mali işler ve transfer fiyatlaması ile ilgili ticari birim personeline faydalı olacağını düşünüyoruz.

Eğitim Konuları

 • Kurumlar Vergisi Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili hükümleri hakkında bilgi edinilmesi
 • Yurtdışından Alınan Hizmetler ve Yurtdışına Yapılan Ödemelerin bahsedilen mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Yurtdışından Alınan Hizmetler ve Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi
 • Maliye Bakanlığı’nın Konu İle İlgili Özelgelerinin Yorumlanması, Mali İdare’nin konuya ilişkin değerlendirmeleri hakkında bilgi edinilmesi
 • Mali idare ve mükelleflerin beklentilerinin ve sorunların tartışılması

Eğitim İçeriği

 • Yurtdışından Alınan Hizmetler ve Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Genel Değerlendirmesi
 • Masraf Yansıtmaları-cost sharing (Grup İçi Hizmetler)
 • Gayrimaddi Hak Bedelleri (Royalty)
 • Serbest Meslek Ödemeleri
 • Yurtdışından Kredi Temini ve Faiz Ödemeleri
 • Yurtdışına Yapılan Kar Payı Ödemeleri
 • Yurtdışına Yapılan Ödemelerin Stopaj ve Sorumlu Sıfatıyla KDV Açısından Değerlendirilmesi
 • Konu İle İlgili Güncel Özelgeler ve Özelgelere İlişkin Yorumlarİndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %50 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.


Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.