Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | VERGİ USUL KANUNU PERSPEKTİFİNDE ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ-ONLINE

MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | VERGİ USUL KANUNU PERSPEKTİFİNDE ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ-ONLINE

(Eğitim Süresi 1 gün)

Eğitim İçeriği

 • Enflasyonun tanımı ve mali tablolar Bilanço ve Gelir tablosu üzerindeki etkile
 • VUK kapsamında yapılan enflasyon düzeltmesi düzenlemeleri
 • Enflasyon Düzeltmesi ve Yeniden Değerleme İlişkisi
 • Parasal ve Parasal Olmayan Kalemler
 • Düzeltme katsayıları
 • Muhasebeleştirme ve Kullanılacak hesaplar
 • Reel Olmayan Finansman Maliyetlerinin Hesaplanması Yönetmeleri
 • Stokların Düzeltilmesi ile İlgili Seçimlik Uygulamalar
 • Bilanço Hesap Grupları İtibariyle Düzeltme İşlemleri
 • İlk Düzeltme İşlemi (31.12.2023 Bilançosuna Uygulanacak)
 • 31.12.2023 Sonrası Geçici Vergi Dönemleri İtibariyle Bilançoların Düzeltme İşlemi 


 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.


Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 26 Mart 2024
Fiyat (TL): 4000 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Online
Tarih: 25 Nisan 2024
Fiyat (TL): 4000 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur