Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > UFRS|UFRS ÖRNEK UYGULAMALAR EĞİTİMİ-ONLINE

UFRS|UFRS ÖRNEK UYGULAMALAR EĞİTİMİ-ONLINE

(Eğitim Süresi 2 gün)

Eğitim İçeriği:

Deloitte Academy olarak UFRS ile ilgili bilgi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. UFRS eğitim serimizin ikincisi olan “UFRS Örnek Uygulamalar” adlı bu eğitimimizde Türkiye’de şu anda yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak hazırlanan mali tabloların UFRS’ye uyumlu olması için yapılan düzeltmeleri tartışacağımız vaka çalışmalarına yer veriyoruz.

İki günlük bu eğitimimizde metodoloji olarak ders anlatımı değil, bu eğitim için özel olarak hazırlanmış vaka çalışmalarını kullanacağız.


**Eğitimimize daha önce  “Kapsamlı UFRS Eğitimi”ne katılmış olan veya UFRS konusunda teorik bilgi sahibi olup uygulama konusunda örnekler görmek isteyen mali tablo hazırlayıcılarını, muhasebe ve mali işler bölümü çalışanlarını çağırıyoruz.

Eğitim/Katılımcı Hedefleri

  • UFRS’deki belli başlı standartların mali tablolara uygulanması
  • UFRS’nin mali tablolara etkilerinin aktarılması

Eğitim Konuları

Stoklar, Maddi ve  Maddi Olmayan Duran Varlıklar,  Kiralamalar, Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Karşılıklar ve Şarta Bağlı Yükümlülükler, Finansal Araçlar ve Menkul Değerler,  Alacaklar, Ertelenmiş Vergi,  Nakit Akışları, Konsolidasyon, Varlıklarda Değer Düşüklüğü gibi UFRS’lerin mali tablolara etkisinin yansıtıldığı vaka çalışmaları yapılacaktır.

* Vaka çalışmaları sanayi kuruluşlarına yöneliktir.


İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

        3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
        6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
        9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 26 Ağustos - 27 Ağustos
Fiyat (TL): 5500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur