Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > İŞ DÜNYASINDA HUKUK | YÖNETİCİLER İÇİN HUKUK- ONLINE

İŞ DÜNYASINDA HUKUK | YÖNETİCİLER İÇİN HUKUK- ONLINE

Eğitim / Katılımcı hedefleri

 • Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku’nda korumacı hukuk yöntemleri, uygulamadaki tipik sorunlara yönelik çözümler, kanun değişikliklerinin ve Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarının getirdiği yeniliklere yönelik değerlendirmelerin paylaşılması

Eğitim İçeriği

 • Borçlar Hukuku
  • Sözleşme kavramı
   • Sözleşmenin kurulması
   • Sözleşmenin geçerliliği
   • Sözleşmelerde uyulması gereken şekil
   • Temsil
  • Borçların ifası ve ifa etmemeye bağlanan sonuçlar
  • Özellik arz eden borç ilişkileri
  • Alacağın temliki
 • Şirketler Hukuku ve Rekabet Hukuku
  • Yöneticinin hukuki konumu
   • Anonim ortaklıkta yöneticinin konumu
   • Yöneticiyle ortaklık arasındaki hukuki ilişkinin niteliği ve etkileri
   • Yöneticinin özellikli hakları
   • Kurumsal yönetim ilkesinin Yönetim Kurulu'na yüklediği özel sorumluluk
  • Yöneticinin hukuki ve cezai sorumluluğu
  • Yöneticilerin konumu ve sorumluluğu açısından özel alanlar
   • Haksız rekabet
   • Rekabet Hukuku'na özgü ihlaller
   • Kıymetli Evrak Hukuku'ndan doğabilecek hak ve yükümlülükler
   • Şirketler topluluğu hukuku
   • Sermaye Piyasası hukuku
  • Rekabet Hukuku
   • Rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar
   • Dikey anlaşmalar, özellikle bayilik ve tek satıcılık sözleşmeleri
   • Uyumlu eylemler
   • Hakim durumun kötüye kullanılması
   • Birleşmeler / pay devralmaları / joint venture
  • İş Hukuku
   • 4857 sayılı İş Kanunu'nun temel özellikleri
   • İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri
   • Alt işveren kavramı, asıl işverenin alt işveren ilişkisinden kaynaklanan sorumluluğu
   • Ücret ve ücrete ilişkin yasal düzenlemeler
   • Çalışma sürelerinin düzenlenmesi, uygulama sorunları
   • Çalışma koşullarında esaslı değişiklik ve iş kanunu m.22 uygulaması
   • İş sözleşmesinin feshi
   • Geçerli ve haklı fesih nedenleri
   • İş sağlığı ve güvenliği


Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 27 Haziran 2024
Fiyat (TL): 3500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Online
Tarih: 09 Temmuz 2024
Fiyat (TL): 3500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur