Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > İŞ DÜNYASINDA HUKUK | MARKA HUKUKU- ONLINE

İŞ DÜNYASINDA HUKUK | MARKA HUKUKU- ONLINE

Eğitimimiz, marka kavramının özelliklerini anlatmak, tescile ilişkin temel bilgileri, tescilin nasıl yapıldığını, koruma kapsamı ve hukuki süreçler konularında kapsamlı ve güncel bilgileri içermektedir. Bununla birlikte bir gün sürecek olan eğitimimizde marka değeri yüksek anonim ve limited şirket olarak kurulmuş şirketlerin, çok uluslu şirketlerin, holdinglerin, grup şirketlerin taklitle mücadele stratejilerini, idari prosedürler ile dava durumlarını açıklamak, maddi-manevi tazminat davaları ve alınacak tedbirler hakkında şirketlerin pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yönetici seviyesinde çalışanlarının bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Eğitim Katılımcı Hedefleri:  

 • Marka kavramı ve nelerin marka olarak tescil edilebileceğini hakkında bilgi edinmek
 • Marka koruması hakkında bilgi edinmek
 • Taklitle mücadele ve idari prosedürler hakkında bilgi edinmek
 • Marka devri ve lisanslama hakkında bilgi edinmek

Eğitim Konuları

 • Marka nedir? Neler marka olabilir?

 • Markanın, patent, endüstriyel tasarım ve tescile tabi diğer fikri mülkiyet haklarından farkı

 • Markanın ayırdedicilik niteliği

 • Markanın itibarı ve tüketicilerde yarattığı algı

 • Tanınmış markalar

 • Marka tesciline ihtiyaç duyulmasının nedenleri

 • Markanın tescili, nerede, nasıl, ne zaman  yapılır?

 • Markanın ulusal ve uluslararası hukuki koruması - Markanın yurt dışında tescili

 • Tescilin sağladığı korumanın kapsamı

 • Marka hakkının tüketilmesi

 • Marka hakkı tecavüzü ve taklit ürünler

 • Marka hakkına tecavüz halinde hukuki korunma yolları

 • Taklit halinde yapılması gerekenler, cezai yaptırımlar

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 13 Ağustos 2024
Fiyat (TL): 3500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur