Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > VERGİ | İHTİLAFLI VERGİ KONULARI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI- ONLINE(E_412)

VERGİ | İHTİLAFLI VERGİ KONULARI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI- ONLINE(E_412)

(Eğitim Süresi 1 gün x 6 saat |  Kod: E412)

  • Vergi inceleme süreci nasıl işler?
  • İnceleme elemanının yetkileri
  • Mükellefin inceleme sürecindeki hakları
  • İncelemenin sonuçlanması üzerine yapılacak İşlemler
  • Rapor değerlendirme komisyonu görüşmeleri
  • İnceleme sonucu ortaya çıkabilecek mali külfetler
  • Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi / Sonrası)
  • Vergi yargısı,
  • İhtirazi kayıt
  • Vergi hataları ve düzeltme yolları
  • Son dönemlerde yaşanan çeşitli ihtilaflar
   • Finansman Gider Kısıtlaması
   • Örtülü sermaye (Zarar durumunda karşı taraf düzeltmesi, kar payı sayılan faizlerin KDV karşısındaki durumu)
   • Transfer fiyatlandırması incelemeleri
   • Tasfiye sonucu karşılıksız kalan iştirakin maliyet bedelinin gider kaydı
   • Post finansman incelemeleri
   • Aynı şartlarla kredi aktarımları, grup şirketlerinin bir birine kefil olması
   • Yurtdışına yapılan ödemelerde KVK stopajı ve KDV
   • Randıman incelemeleri


İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 08 Şubat 2024
Fiyat (TL): 2300 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur