Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > VERGİ | İHTİLAFLI VERGİ KONULARI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI- ONLINE(E_412)

VERGİ | İHTİLAFLI VERGİ KONULARI VE ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI- ONLINE(E_412)

(Eğitim Süresi 1 gün x 6 saat |  Kod: E412)

  • Vergi inceleme süreci nasıl işler?
  • İnceleme elemanının yetkileri
  • Mükellefin inceleme sürecindeki hakları
  • İncelemenin sonuçlanması üzerine yapılacak İşlemler
  • Rapor değerlendirme komisyonu görüşmeleri
  • İnceleme sonucu ortaya çıkabilecek mali külfetler
  • Uzlaşma (Tarhiyat Öncesi / Sonrası)
  • Vergi yargısı,
  • İhtirazi kayıt
  • Vergi hataları ve düzeltme yolları
  • Son dönemlerde yaşanan çeşitli ihtilaflar
   • Finansman Gider Kısıtlaması
   • Örtülü sermaye (Zarar durumunda karşı taraf düzeltmesi, kar payı sayılan faizlerin KDV karşısındaki durumu)
   • Transfer fiyatlandırması incelemeleri
   • Tasfiye sonucu karşılıksız kalan iştirakin maliyet bedelinin gider kaydı
   • Post finansman incelemeleri
   • Aynı şartlarla kredi aktarımları, grup şirketlerinin bir birine kefil olması
   • Yurtdışına yapılan ödemelerde KVK stopajı ve KDV
   • Randıman incelemeleri


İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.