Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | PROJE ANALİZİ EĞİTİMİ

MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | PROJE ANALİZİ EĞİTİMİ

(Eğitim Süresi 2 gün x 4 saat |  Kod: E109)

 • I. FAVOK (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması
 • II. Operasyonel Net İşletme Sermayesi Tanımı, Hesaplanması ve Analizi
 • III. Net Borçluluk Hesaplanması ve Analizi
 • IV. EBITDA’dan Nakit Akışa Geçiş (CFO, FOCF, FFO, DCF, RCF kavramlarının tartışılması)
 • V. Paranın Zaman Değeri
  • Bugünkü Değer
  • Gelecekteki Değer
  • Anüitenin Bugünkü Değeri
  • Faiz, İskonto Oranı ve İç Verim Oranı (IRR) Hesaplaması ve Aralarındaki İlişkinin Tartışılması 
 • VI.Proje Değerlemede Kullanılan Nakit Akış Yöntemleri
  • Firmaya Serbest Nakit Akışları (FCFF)
  • Özkaynağa Serbest Nakit Akışları (FCFE)
 • VII. İskonto Oranlarını Hesaplama
  • CAPM
  • WACC
 • VIII. Proje Değerlendirme Teknikleri
  • Geri Ödeme Süresi (Payback) Yöntemi
  • Ortalama Getiri Oranı (Average Rate Of Return) Yöntemi
  • İç Verim Oranı (Internal Rate Of Return) Yöntemi
  • Net Şimdiki Değer (Net Present Value) Yöntemi
  • Karlılık İndeksi (Profitability Index) Yöntemi
 • IX. Fizibilite Raporlarında Dikkat Edilecek Hususlar

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 10 Haziran - 11 Haziran
Fiyat (TL): 3800 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Online
Tarih: 09 Ağustos - 10 Ağustos
Fiyat (TL): 3800 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur