Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | UFRS'YE GÖRE ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ -ONLINE

MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | UFRS'YE GÖRE ENFLASYON MUHASEBESİ EĞİTİMİ -ONLINE


Programın Amaç ve Kapsamı:

Günümüzün ekonomik koşulları izleyen dönemlerde mali bilgilerin enflasyona göre düzeltilmesini gerektirebilir. Programın amacı, şirketlerin yönetim kademelerine enflasyon muhasebesi konusunda temel bilgilerin aktarılması ve güncel gelişmeler ışığında enflasyon muhasebesine ilişkin gelişmeler konusunda katılımcıları çeşitli açılardan gerekli mevzuat ve teknik açılardan donatmaktır.  

Konunun geçmişi:

Türkiye’de enflasyon muhasebesi 1989’da yayınlanan UMS 29 çerçevesinde 1990’lar boyunca yurtdışı ilişkileri olan veya yönetim açısından durumlarını görmek isteyen büyük ölçekli şirketler tarafından kullanıldı. Resmi uygulaması ise BDDK kapsamında 2001-2004, SPK şirketlerinde 2003 ve 2004, VUK kapsamında ise yalnızca 2004 yılında yapıldı ve o yıldan sonra devam ettirilmedi.

O dönem uygulamalarındaki en önemli sorun enflasyon düzeltmeleri kapsamındaki “parasal kazanç/kayıp (monetary gain/loss)” (VUK’ta enflasyon düzeltmesi karları/zararları) ve bunun yan ısıra özsermaye (özkaynak) satırlarının anlaşılmaması ve yanlış yorumlanmasıdır.

Kapsam: 

Günümüzde UMS 29’un (dolayısıyla TMS 29’un) uygulanması gerekip gerekmediği tartışma konusu olabilir. Ancak yönetim bilgisi olarak enflasyon düzeltmesine ihtiyaç  olduğu görülmektedir. Uluslararası Finansal raporlama Standartlarına göre enflasyon düzeltmesinin tek şartı fiyat endeksi rakamları olmasa da ÜFE’nin son bir yıllık artışı Kasım 2021 sonu itibariyle % 54, son üç yıllık artışı  ise % 98’dir.

Eğitim programı temel düzeltme yaklaşımlarını ve özellikle parasal kazanç/kayıp  ve özsermaye kavramlarının oldukça karmaşık bir yapı içerisinde sunulmasının anlaşılma güçlüklerini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Anlatım örneğe (örneklere) dayandırılacaktır.

Eğitim Konuları:

 • Temel finansal tablolar ve amaçları
  •  Bilanço, gelir (kâr-zarar) ve nakit akış tabloları
  •  Enflasyonun finansal tablolar üzerindeki temel etkileri
  •  Gerçek kâr kavramı
  •  Finansal tabloların anlaşılmasını genel olarak güçleştiren hususlar
 • Enflasyon muhasebesine yönelik düzenleme:
  •  IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama (TMS 29)   
 • Enflasyon düzeltmelerinin teknik yapısı
  • Güncelleştirme
  • Parasal kazanç/kayıp (enflasyon düzeltmesi kar/zararı) ve yorum hataları
  • Özkaynakların (özsermayenin) gerçek anlamı

 • Enflasyon düzeltmelerinin kâr üzerindeki etkisi
 • Şirket yapısı ve kârın etkilenme biçimi
 • Enflasyon düzeltmeleri kapsamında bilinmesi zorunlu hususlar
  • Alacak ve borçların güncelleştirilmesi
  • Stoklar
  • İştirakler ve sabit kıymetler
  • Faiz ve kur farkı problemleri
 • Bir bütün olarak finansal tabloların etkilenmesi
 • Genel değerleme

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

 

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 19 Temmuz 2024
Fiyat (TL): 3800 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Online
Tarih: 23 Ağustos 2024
Fiyat (TL): 3800 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur