CMO Transition Academy

 

(Eğitim Süresi: 4 gün, Eğitim Tarihleri: 3-10-17-24 Nisan 2021)

CMO Transition Academy başlıyor!

Marketing Türkiye ve Deloitte Academy iş birliğiyle hayata geçirilen “NexCMO Marketing Academy” eğitim programı “CMO Transition Academy” 3 Nisan'da başlıyor. Pazarlama alanında ezber bozan işlere imza atan profesyonellerin eğitimci olarak yer alacağı programda “Pazarlamanın Evrimi”, “Tüketiciyi Tanımak”, “Marka ve İnovasyon”, “Pazarlama Teknolojileri” ve “Pazarlama Organizasyonu” konu başlıkları derin içgörülerle anlatılacak. 

Marketing Türkiye ve Deloitte Academy işbirliğiyle hayata geçirilen NexCMO Marketing Academy, değişimin ancak gerekli yetkinlikleri tanımlayarak ve kazanarak gerçekleşebileceği inancıyla eğitimlerini kurguluyor. Program kapsamında eğitmenlerle katılımcılar arasında sağlanacak networkingin farklı perspektifleri görmek için de sağlam bir zemin oluşturacak. 

Pazarlama profesyonellerini geleceğe ve bir adım sonrasına hazırlamak, bunu yaparken de tüm paydaşlarıyla topluma fayda üretmek üzerine kurulan NexCMO Marketing Academy’de elde edilecek gelirin yüzde 20’si Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne (ÇYDD) bağışlanacak… 

Değişimi tetikleme vizyonuyla hayata geçirilen “NexCMO Marketing Academy'nin eğitim programı paydaşlarının yetkinlik ve deneyimleriyle sektörde farklılık yaratmayı hedefliyor. Bu iddialı söylemin ardındaysa; Marketing Türkiye’nin pazarlama alanındaki derin bilgi ve erişimiyle ihtiyaçlara ve trendlere olan hakimiyeti, Deloitte Danışmanlık’ın pazarlama alanında global ölçekte gerçekleştirdiği araştırmaları ve bu alanda çok sayıda farklı şirkete sunduğu hizmetler kapsamında deneyimleri, Deloitte Academy’nin 2007 yılından bu yana 14 ana kategoride 3 bin 800’ün üstünde kurum için gerçekleştirdiği binlerce eğitimde yaklaşık 37 bin katılımcıya sunduğu profesyonel eğitim deneyimi yatıyor. Program kapsamında eğitmen olarak yer alan öncü profesyonellerin ve akademisyenlerin bilgi birikimi de NexCMO Marketing Academy’nin en güçlü yönlerinden… 

NexCMO Marketing Academy eğitim programı, Nisan ayında pazarlamaya yeni bir bakış açısı getirmenin ve değişimden en yüksek faydayı yakalamanın yöntemlerinin ele alınacağı CMO Transition Academy ile başlıyor. CMO Transition Academy’nin ilk serisi, Nisan ayında ardışık 4 cumartesi günü gerçekleştirilecek. CMO Transition Academy’nin ilk serisinde pazarlama dünyasının ezber bozan isimleri ufuk açan sunumlarla katılımcılarla buluşacak. 

CMO Transition Academy’de hangi konu başlıkları yer alacak?

Pazarlamanın Evrimi: 

Pazarlama biriminin şirket büyümesinin ana bileşenlerinden biri haline gelen rolü, pazarlama orkestrasyonunu zorlaştıran değişimler ve CMO’ların gözünden trendler değerlendirilecek. 

➞ Büyümenin motoru olarak pazarlama - Kampanya yönetiminden gelir yönetimine, teknoloji kullanıcılığından teknoloji yönlendiriciliğine... Taktiksel bir fonksiyondan gelir stratejisini belirleyen bir fonksiyona evrilen pazarlama biriminin şirket büyümesinin ana bileşenlerinden biri haline gelen rolü incelenecek. 

➞ Yeni pazarlama dünyasındaki zorluklar - Hızla artan satış / pazarlama kanalları ve teknolojilerinin getirdiği kompleksiteler; geleneksel ve dijital pazarlama operasyonlarının maliyet üzerindeki etkileri; müşteri ve rakiplerin hızla değişen davranışlarına hızlı cevap verme ihtiyacını içeren pazarlama orkestrasyonunu zorlaştıran değişimler saptanacak. 

➞ CMO anketi: Program kapsamında CMO anket sonuçlarıyla birlikte CMO'ların gözünden dünya genelindeki trendler ve zorluklar açıklanacak.

Tüketiciyi Tanımak: 

➞ Müşteri içgörüsü ve büyüme: Tüketiciyi tanıma ve duygu durumunu anlamada yeni yöntemler ve yaratıcı bakış açıları, hedef kitle / pazar belirleme, büyüme stratejisini oluşturma ve kurum içi yönlendirmede müşteri içgörüsünün yeri ve önemi konuşulacak. 

➞ Müşteri değer yönetimi: Şirket içinde müşterinin sesi olarak pazarlama; müşteri verisi sahipliği, veri toplama ve anlamlandırmada dikkate alınması gerekenler, hızla artan kanallar ve olasılıklar arasında veri stratejisi belirleme, veriden içgörüye dönüşüm ve değer sağlama aşamalarında ileri analitik uygulamaların yeri, müşteri değer yönetimi uygulamaları ve teknolojisi değerlendirilecek.

Marka ve İnovasyon:

➞ Marka konumlandırma ve ürün portföyü: Program kapsamında marka stratejisi ve pozisyonlamadan ürün portföy yönetimine, marka stratejisinde trendlerden sosyal etki odaklı markalar ve güven merkezli markalara kapsamlı bir inceleme yapılacak. 

➞ İnovasyon ve yeni iş modelleri: Yeni gelir modelleri yaratmak, söz konusu bir kriz olduğunda yeniden kendini hatırlatıyor. Mevcut kanal ve müşteri portföyünün ötesindeki fırsatlar, yeni iş ortaklıklarıyla farklı kanallar, start-up kültür ve ekosistemiyle birlikte pandemi sürecinde alınan dersler masaya yatırılacak.

Pazarlama Teknolojileri:

Bu bölümde müşteri kazanma ve tutundurmada teknolojinin yeri ve pazarlama harcamalarının optimizasyonu anlatılacak! 

➞ Yeni nesil deneyim ve anlam: Başarılı iletişim yönetimi, müşteri kazanma ve tutundurmada teknolojinin yeri ve zorluklar, içerik pazarlamasının yükselişi, geri bildirim ekonomisinde yenilikçi uygulamalar; kişiselleştirmede yeni ufuklar: gerçek zamanlı görünürlük, kampanya yönetimi ve iletişim ile hiper kişiselleştirme konuları program kapsamında incelenecek. 

➞ Pazarlama harcama optimizasyonu: Harcamaların görünürlüğü nasıl sağlanır? İhtiyaçların doğru analizi için nelere ihtiyacımız var? Dijital kanallarda bütüncül performans yönetimiyle ROI maksimizasyonu neden önemli? Tüm bu sorular oturumda yanıt bulacak…

Pazarlama Organizasyonu:

➞ Operasyon modeli: Değişen dinamiklerin pazarlama operasyon modeline getirdiği yenilikler; ajans yönetimi ve çevik pazarlama yaklaşımıyla pazara hızlı adaptasyonun önemi değerlendirilecek. 

➞ Yetenek: Veri odaklı dünyada kazanan olmanın ve analitik yetkinlikleri artırırken yaratıcılığı korumanın yol haritası incelenecek. 

➞ Şirket İçi işbirliği: Pazarlama biriminin rolünün evrilmesiyle şirket içindeki etkisi arttı. Bu noktada diğer bi¬rimlerle nasıl bir iş birliği yapılmalı? Satış iş birliğinden öteye geçerek; finans, teknoloji, strateji gibi birimlerle nasıl ortak çalışma biçimleri geliştirilmeli? Soruların yanıtları Pazarlama Organizasyonu oturumunda… 

➞ Kültür ve Performans: Pazarlamanın genelinde performans odaklı kültürü yaymanın önemi değerlendirilecek.

 

 

 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.