Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > KİŞİSEL KURUMSAL GELİŞİM | TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE EĞİTİMİ- ONLINE

KİŞİSEL KURUMSAL GELİŞİM | TASARIM ODAKLI DÜŞÜNCE EĞİTİMİ- ONLINE

(Eğitim Süresi 12 saat)

(09:30-12:30/13:30-16:30)

 • Tasarım Düşüncesi; iş başarısı için gereksinimleri, teknolojinin imkanlarını ve insanların ihtiyaçlarını birleştirmek için tasarımcının yöntemlerinden yararlanan inovasyonu yaratma amacıyla kullanılan, insan merkezli bir yaklaşım olup, katılımcının anlatılan model ile fikir üretebilmesini, iş ihtiyaçlarını karşılayabilmesini, müşteriye en doğru çözümü sunabilmesini sağlamaktır. 
 •  Odak Noktaları: #Empati #Farkındalık #Yaratıcılık #Prototip #Takım olma #Fikir üretmek # İnsan Odaklılık

Eğimin İçeriği :

 • Tasarım Odaklı Düşünce Nedir?
 • Tasarım Odaklı Düşünce İle Ortaya Çıkan Fikirleri Süreçlerine Adapte Eden Şirket Örnekleri
 • Tasarım Odaklı Düşünce Süreci
 • Tasarım Odaklı Düşüncenin 5 Boyutu
 • “Empati”
 • İç ve Dış Müşteri İhtiyaçlarının Tespit Edilmesi
 • “Problemin tanımlanması”
 • İhtiyacın Analizinden Sonra İyileşmesi / Gelişmesi / Çözülmesi Gereken Problemin Tanımlanması
 • “Fikir Geliştirme”
 • Tespit Edilerek Valide Edilen Probleme Karşılık Gelen Fikirlerin Geliştirilmesi
 • “Prototipleme”
 • Üzerinde Hemfikir Olunan Fikrin Boyutlandırılması
 • “Test”
 • Boyutlandırılan Çözümün “Hedef Müşteriler” Tarafından Test Aşamasında Deneyimlenmesini Sağlayarak, Alınan Yansımaların Geliştirme / İyileştirme Amaçlı Sürece Dahil Edilmesi

 

 

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.