Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > UFRS | KAPSAMLI UFRS EĞİTİMİ- ONLINE

UFRS | KAPSAMLI UFRS EĞİTİMİ- ONLINE

 Programın amacı:

UFRS bakış açısı ve bilgi-vergi amaçlı tablolar farklılığı açıklandıktan sonra, öncelikle özellikle varlık ve borçları değerlemeye yönelik (dolayısıyla şirket kârını etkileyen) ve yaygın karşılaşılan standartları, daha sonra raporlama sorunlarına yönelik standartları gözden geçirmektir.

1.gün:

 • UFRS’nin Amaçları, Türkiye’ye yansıması: TMS ve BOBİ FRS
 • Vergi ve bilgi amaçlı tablolar
 • UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu
 • UMS 2 Stoklar
 • UFRS 15  Müşteri Sözleşmelerinde Hasılat
 • UMS 16  Maddi Duran Varlıklar
 • UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
 • UMS 23 Borçlanma Maliyetleri
 • UFRS 16 Kiralamalar
 • UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar
 • UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar

2.güne ödevler:

 • Vak’a etüdü (okuma) UFRS-VUK karşılaştırması
 • Ertelenmiş vergi ve fonksiyonel para ön araştırması

2.gün:

 • UMS 12 Gelir Vergileri (kurum kârı üzerinden ödenen vergi, ertelenmiş vergi kavramı)
 • UMS 21 Kur Değişimin Etkileri (fonksiyonel para kavramı)
 • UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 
 • UMS 7 Nakit Akış Tabloları
 • Konsolidasyon (UMS 27, 28, UFRS 3, 10, 11, 12)

3.güne ödevler:

 • Vak’a etüdü (okuma) Şerefiye
 • Konsolidasyon ve nakit akışı araştırma ödevi
 • Finansal araçlar ön araştırma 

3.gün:

 • NAT ve konsolidasyon ödevlerinin gözden geçirilmesi
 • UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
 • UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
 • UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
 • UMS 10 Raporlama Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar
 • UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
 • UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
 • Finansal araçlar
 • Menkul değerler, türevler, riskten korunma muhasebesi
 • UMS 32, UFRS 7 ve 9

Genel değerleme

 

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 08 Temmuz - 10 Temmuz
Fiyat (TL): 9500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Online
Tarih: 19 Ağustos - 21 Ağustos
Fiyat (TL): 9500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur