Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > VERGİ | YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE BU KAPSAMDAKİ TEŞVİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ- ONLINE

VERGİ | YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE BU KAPSAMDAKİ TEŞVİK UYGULAMALARI EĞİTİMİ- ONLINE


Ülkemizde son yıllarda artan yatırım hacmine paralel olarak yatırımcılara sağlanan destekler konusunda da bazı önemli yasal düzenlemelere gidilmiştir.

Söz konusu yasal düzenlemeler zaman içerisinde ve gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda birtakım revizyonlara tabi tutulmuştur. Bugün gelinen noktada yatırımların devlet eli ile teşvik edilmesi ve desteklenmesi hususundaki önemli ve güncel düzenlemelere 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak sureti ile yürürlüğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” yön vermektedir.

 Yeni Teşvik Sistemi esas itibari ile;

  • Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine,
  • Üretim ve istihdamın artırılmasına,
  • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma/geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine,
  • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına,
  • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına,
  • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin

desteklenmesine ilişkin amaçlar gütmektedir.

Eğitim İçeriği

Bir günlük eğitimimizin birinci bölümünde, öncelikli olarak yeni teşvik sistemi genel hatları ile ele alındıktan sonra; teşvik sistemi içerisindeki tüm teşvik türlerine ayrıntılı olarak yer verilecek, bu kapsamda tüm teşvik türlerinden yararlanma şartları, teşvik türlerinin yatırımcılar açısından sağladığı avantajlar ile coğrafi bölge bazında spesifik olarak teşvik edilen yatırım türleri ve teşviki mümkün olmayan ya da şarta bağlı olan yatırım türleri son yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınacaktır.

Eğitimin ikinci bölümünde, teşvik mevzuatı içerisinde yer alan özellikli konular uygulamada karşılaşılan olaylar çerçevesinde değerlendirilecektir.

Eğitimin üçüncü ve son bölümünde ise yatırım teşvik belgesi başvuruş süreci, belgenin ve ekli listelerin revize edilmesi, teşvik belgesi kapama işlemlerinin yürütülmesi süreçlerine, uygulamada edinilen tecrübeler ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değinilecektir.

Eğitimimizin, mevcut ve potansiyel yatırımcıların, yatırım planlaması konusunda karar alma merciinde bulunan tüm yöneticilerin, şirketlerin muhasebe ve mali işler müdürleri ile çalışanlarının, serbest olarak muhasebecilik mesleği ile uğraşan meslektaşlarımızın, yatırım teşvik mevzuatı konusundaki bilgi ve tecrübelerini arttıracağı kanaatindeyiz.

Eğitmenimizin özgeçmişi için lütfen tıklayınız.

 

İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.