Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > VERGİ | TEMEL VERGİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ- ONLINE

VERGİ | TEMEL VERGİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ- ONLINE

(Eğitim Süresi 8 saat)

  Eğitim İçeriği

 • Defterler
 • Belgeler
 • Gelir Vergisi Kesintileri
 • Kurumlar Vergisi
 • Damga Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
 • Özel Tüketim Vergisi
 • Vergi Hukukunda Temel Kavramlar
 • Mükellef-Vergi Sorumlusu
 • Mükellefin Ödevleri
 • Değerleme ve Değerleme Ölçüleri
  • Karşılıklar
  • Amortismanlar
  • Yenileme Fonu
 • Vergi Cezaları
 • Kurum Kazançlarında Vergileme
 • Safi Kazancın Tesbitinde İndirilecek-İndirilemeyecek Giderler
 • Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması-İndirilemeyecek KDV

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 06 Mayıs - 07 Mayıs
Fiyat (TL): 3800 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur