Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > İŞ DÜNYASINDA HUKUK | İŞ HUKUKU 1 EĞİTİMİ- ONLINE

İŞ DÜNYASINDA HUKUK | İŞ HUKUKU 1 EĞİTİMİ- ONLINE

(Eğitim Süresi 6 saat, Kod: E_701)

Eğitim Konuları:

 •   İş Hukuku’na Hâkim Temel İlkeler
 •   İşçi, İşveren, İş İlişkisi ve İşyeri Tanımı
 •   İş Kanunu Amaç ve Kapsam
 •   İş Sözleşmesi ve Türleri, Tipik İçeriği
 •   Ücret
 •   Çalışma Süreleri  - Fazla Çalışma
 •   Esnek Çalışma Süreleri
 •   Yıllık İzin ve izinler
 •   İşçinin ve İşverenin Borçları;
 •   İşyerinde Ayrım Yasağı
 •   Alt İşveren
 •   İşveren Vekili
 •   İşyeri Uygulaması
 •   İş Kazası ve İş Kazasından Doğan Sorumluluk
 •   İş Sözleşmesi’nin Sona Ermesi; Fesih Türleri
 •   Fesihte Dikkat Edilmesi Gereken Konular
 •   İhbar ve Kıdem Tazminatı
 •   Genel Hatlarıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşçi ve İşveren’in Yükümlülükleri

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 28 Haziran 2024
Fiyat (TL): 3800 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur