Bilgi Güvenliği Kavramları

(Eğitim süresi 3 gün, Kod: IT02)

Bu üç günlük eğitim, BT denetçileri, BT denetiminin esaslarını öğrenmek isteyen iç denetim müdürleri, bilgi güvenliği bölümlerinde yeni görev alan uzman yardımcıları ve çalıştığı organizasyonda bilgi güvenliği yönetimi sorumluluğu alacak olan tüm personele yönelik olarak geliştirilmiştir. Özellikle kurumlarda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurmayı hedefleyen ve geniş bir ekibi bu konuda eğitip, kurum içi farkındalığı artırmak isteyen kurumların ihtiyaçları göz önüne alınmıştır. Grup tartışmaları, vaka çalışmaları ve uygulamalı egzersizlerle katılımcılar bilgi güvenliği becerilerini geliştirecekler ve sektör örneklerini inceleyecekler.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Bilgi güvenliği ihtiyaçları (Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik), tehditler, açıklıklar, riskler ve kontroller hakkında bilgi edinmek
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISO 27001) çerçevesini öğrenmek
 • Denetim türleri ve düzenlemeler ile ilgili bilgi edinmek, denetim nosyonu edinmek

 Eğitim Konuları

 • Bilgi Güvenliğine İlişkin Kavramlar ve Tanımları
 • Bilgi Güvenliği İhtiyaçları
 • Kontrol Kavramları
 • Fiziksel Kontrol Alanları
 • Mantıksal Kontrol Alanları
  • Ağ güvenliği
  • Kriptografi
  • Uygulama güvenliği
  • Erişim güvenliği
  • Sistem güvenlik konfigürasyon kontrolleri
  • Kayıt izleri yönetimi ve olay yönetimi
 • İnsan Odaklı Kontrol Alanları
  • Güvenlik eğitimi ve farkındalığı
  • Görevler ayrılığı
  • Operasyonel kontroller
 • Süreçsel Kontrol Alanları
  • Yazılım gelştirme yaşam döngüsü
  • Servis yönetimi
  • Kullanıcı ve erişim yönetimi
  • Mahremiyet ve veri güvenliği
  • Üçüncü taraflarla ilişkiler
  • İş sürekliliği yönetimi
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kurulumu
 • Tehdit Modellemesi
 • Bilgi Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler
 • Denetim Süreci

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.