Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > VERGİ | TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ- ONLINE

VERGİ | TRANSFER FİYATLANDIRMASI VE UYGULAMALARI EĞİTİMİ- ONLINE

Transfer Fiyatlandırması ve Uygulamaları eğitimimiz, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilmiş olan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı konularına illişkin 1 Ocak 2007'den günümüze yeni düzenlemeleri içermektedir. Bu düzenlemelerin her alanda nasıl uygulanacağı yöntemsel olarak açıklanacak olup konuyla ilgili örnekler, merak edilen konular tartışılacaktır. Bir gün sürecek olan bu eğitimimizin, çok uluslu şirketlerin, holdinglerin, grup şirketlerinin, bu şirketlerle ortaklık yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulunan şirketlerin ve halka açık şirketlerin üst düzey yöneticilerine, mali işlerden sorumlu yöneticilerine, mali işler ve transfer fiyatlaması ile ilgili ticari birim personeline faydalı olacağını düşünüyoruz.

Eğitim İçeriği

• Transfer Fiyatlandırmasında Mükellefler için Önemli Kavramlar

• Vaka çalışması

• Yeni belgelendirme düzenlemeleri ve dikkat edilmesi gereken konular

• Grup içi hizmetler

• Transfer Fiyatlandırmasında Ceza İndirimi

 

 İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

      3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
      6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
      9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.