Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | EBITDA (FAVÖK) EĞİTİMİ-ONLINE

MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | EBITDA (FAVÖK) EĞİTİMİ-ONLINE

FAİZ, AMORTİSMAN VE VERGİ ÖNCESİ KAR (FAVÖK - EBITDA) HESAPLAMASI, MALİ ANALİZDE VE ŞİRKET DEĞERLEMEDE KULLANIMI

Eğitim İçeriği

- FAVÖK  (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması

 a.       Formülü

b.      Kar/Zarar Tablosunda FAVÖK arttıran ve azaltan gri alanda kalan kalemlerin tartışılması 

c.       Normalleştirilmiş ve sürdürülebilir EBITDA hesaplaması

d.      Tek Düzen Hesap Planına göre hazırlanmış gelir tabloları ile UFRS  göre hazırlanmış kar/zara tabloları üzerinden FAVÖK hesaplaması ve dikkat edilmesi gereken hususlar

e.       Gerçek mali tablolar üzerinde uygulama

 - FAVÖK  (EBITDA) Mali Analizlerde ve Anahtar Performans Göstergelerinde (KPI) Nasıl Kullanıldığı

a.       FAVÖK ile ilgili dikey analizler

b.      FAVÖK ile ilgili yatay analizler

c.       FAVÖK ile ilgili trend analizleri

d.      FAVÖK ile ilgili oran analizleri

e.       FAVÖK ile Net Borçluluk  ilişkisi ve analizi

f.        FAVÖK ile Net İşletme Sermayesi ilişkisi ve analizi

g.       FAVÖK’un nakde dönüş oranı

h.      FAVÖK’den Firmaya Akan Paranın  (Free Cash Flow To Firm, FCFF) hesaplanması

i.        Gerçek mali tablolar üzerinde uygulama

 - Şirket Değerini FAVÖK İle Hesaplama

a.       Şirket değerleme yöntemleri içinde göreceli değerlemenin tanımı

b.      FAVÖK çarpanı kavramı

c.       Firma değeri tanımı ve hesaplaması

d.      Firma değeri ile özkaynak (şirket) değerinin farkı (EV’den Eq’ye geçiş)

e.       Gerçek mali tablolar üzerinde uygulama

 

 İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.