Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | ŞİRKET DEĞERLEMESİ EĞİTİMİ- ONLINE

MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | ŞİRKET DEĞERLEMESİ EĞİTİMİ- ONLINE

(Eğitim Süresi 2 gün x 4 saat |  Kod: E_104)

Eğitimimiz 2 gün boyunca, her gün 4 seans, toplam 8 saat olarak gerçekleşecektir.

Not: Eğitim esnasında KAP’ta yayınlanmış gerçek tablolar üzerinden excel çalışmaları yapılacaktır.

Eğitim İçeriği

- Şirket Değerleme Tanımı ve Nedenleri

- Şirket Değerleme ile Muhasebe İlişkisi

 a.      Ulusal genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile şirket değerleme ilişkisi.

 b.      UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standardı) ile şirket değerleme ilişkisi ve ilgili hükümlerin incelenmesi

- Özkaynak Defter Değeri ve Özkaynak Piyasa Değeri Kavramları

- EBIT ve EBITDA Kavramları ve hesaplaması

- Operasyonel Net İşletme Sermayesi Tanım, Hesaplanması ve Analizi

- Net Borçluluk Hesaplanması ve Analizi

- Rantabilite Analizi

- Nakit Akışları Zaman Çizgisi

 a.      Gelecekteki Değer

 b.      Bugünkü Değer

 c.       İç Verim Oranı (proje değerleme)

- Paranın Zaman Değeri, Risksiz Faiz Oranı

- İskonto Oranı Hesaplama Yöntemleri (CAPM – WACC)

Şirket Değerleme Yöntemleri 

a.      Net Aktif Değer Yöntemi

b.      Göreceli Değerleme (Çarpan Modeli) (Caprpanlar)

c.       Nakit Akımlarının Bugünkü Değeri (INA - DCF)

d.      Normalüstü Kazanç Yöntemleri (Artık Değer Modeli) (EVA)

- Sektörlere göre değerleme yöntemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar


İndirim Politikamız:

  • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

  • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
  • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 05 Temmuz - 06 Temmuz
Fiyat (TL): 3800 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur