Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | EBITDA VE NAKİT AKIŞ PERSPEKTİFiNDE MALİ TABLO ANALİZİ - ONLINE

MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | EBITDA VE NAKİT AKIŞ PERSPEKTİFiNDE MALİ TABLO ANALİZİ - ONLINE

Eğitim İçeriği

- Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği (UFRS, Tek Düzen Hesap Planına ve BOBİ-FRS  Göre Hazırlanmış Tabloların Karşılaştırılması)

 • Finansal Durum Tablosu
 • Kapsamlı Gelir Tablosu
 • Özkaynak Değişim Tablosu
 • Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tablo Dipnotları

- Mali Tabloların Yönetsel Analizi ve Değerlemesi İçin Okunmasına Giriş
- FAVOK  (EBITDA) Anlamı ve Hesaplanması

 •  Formülü
 • Kar/Zarar Tablosunda EBITDA’yı Arttıracak ve Azaltacak Gri Alanda Kalan Kalemlerin Tartışılması
 • UFRS Tablolarda, TDHP Tablolarda ve BOBİ-FRS Tablolarda EBITDA hesaplaması
 • Normalleştirilmiş EBITDA Hesaplaması

 - Operasyonel Net İşletme Sermayesi Tanım, Hesaplanması ve Analizi

 • Operasyonel Net İşletme Sermayesi ile Nakit Yönetimi Arasındaki Bağın Analizi
 • Mevsimselliğin Etkisi
 • Farklı Sektörlerde İşletme Sermayesi Örnekleri (Örneğin Negatif vs. Pozitif İşletme Sermayesi)

Net Borçluluk Hesaplanması ve Analizi

 • Finansal Borç Niteliğinde Değerlendirilebilecek Bilanço Kalemlerinin Tartışılması
 • Nakit Ve Nakit Benzeri Kalemlerin Tartışılması
 • Net İşletme Sermayesi İle Olan İlişki

FAVOK  (EBITDA) Mali Analizlerde Nasıl Kullanıldığı

 • EBITDA ile Net Borçluluk  İlişkisi ve Analizi
 • EBITDA ile Operasyonel Net İşletme Sermayesi İlişkisi ve Analizi
 • EBITDA’nın Nakde Dönüş Oranı

Oran Analizleri

 • Likidite Oranları
 • Finansal Yapı Oranları
 • Faaliyet Verimliliği Oranlar
 • Karlılık Oranları
 • Büyüme Oranları

- Anahtar Performans Göstergelerinde (KPI) kullanılan Oranlar

- Derecelendirme Kuruluşlarında ve Banka Kredi Koşullarında Kullanılan Oranlar (CFO,FOCF,FFO,DCF,RCF kavramlarının tartışılması)

- Rantabilite Analizi

 • ROE (Return On Equity)
 • ROIC (Return On Invested Capital) - EBIT ile ve EBITDA ile hesaplanan iki farklı versiyonu
 • ROA (Return On Asset)
 • ROCE (Return On Capital Employed)

 - Nakit Akım Tablosunun Yorumlanması ve Analizde Kullanımı

 • Nakit Yeterlilik Oranı
 • Nakit Akımı - Faiz Karşılama Gücü
 • Nakit Akım -  Mali Borç Ödeme Gücü
 • Nakit Akım  - Yatırım Yeterlilik Oranı 

 

 İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 03 Temmuz - 04 Temmuz
Fiyat (TL): 4000 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Online
Tarih: 07 Ağustos - 08 Ağustos
Fiyat (TL): 4000 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur