Eğitim Hizmetlerimiz > Sınıf İçi Eğitimler > Eğitimler > ONLINE EĞİTİMLER > MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | HER YÖNETİCİNİN BİLMESİ GEREKEN FİNANSAL BİLGİLER EĞİTİMİ|ONLINE

MUHASEBE FİNANS EKONOMİ | HER YÖNETİCİNİN BİLMESİ GEREKEN FİNANSAL BİLGİLER EĞİTİMİ|ONLINE

(Eğitim Süresi 2 gün x 4 saat |  Kod: E_101)

Eğitimimiz 2 gün boyunca, her gün 3 seans olarak toplam 9 saat olarak gerçekleşecektir.

İşletmelerin yönetim kadrolarında görev alan ve görevi gereği, finansal tabloları doğru yorumlayarak genel durum hakkında rakamsal değerlendirmeler yapabilme becerisi kazanması düşünülen kadrolar için temel finansal kavramların anlaşılmasını kolaylaştırmaya yönelik bir programdır.

Eğitim / Katılımcı Hedefleri

 • Muhasebenin temel kavramlarının ve finansal tabloların öğrenilmesi
 • Finansal tablo analizi tekniklerinin incelenmesi
 • Finansal planlamaya ilişkin tahminlerin saptanma prensiplerinin öğrenilmesi

Eğitim İçeriği

Not: Eğitim esnasında KAP’ta yayınlanmış gerçek tablolar üzerinden excel çalışmaları yapılacaktır. Yapılan excel çalışmalar katılımcılar ile paylaşılacaktır.

 

 •  Muhasebeye Giriş
  • Temel Muhasebe Eşitliği
  • Varlık, Borç, Özkaynak Kavramları
  • Gelir, Gider, Harcama, Kar, Zarar Kavramları
  • Gider Kaydetme (OPEX) ve Varlık Kaydetme (CAPEX) için Karar Alma
 • Mali Tabloların Yapısı ve İçeriği
  • Finansal Durum Tablosu, Kar Zarar Tablosu
  • Özkaynak Değişim Tablosu, Nakit Akım Tablosu
 • Mali Tablo Analizine Giriş ve Mali Analiz Teknikleri
  • Karşılaştırmalı Tablolar Analizi (Yatay Analiz),Yüzdeler Analizi (Dikey Analiz)
  • Eğilim Yüzdeleri (Trend) Analizi, Oran Analizi (Rasyo Analizi) 
 • FAVOK  (EBITDA) hesaplaması
 • Anahtar Performans Göstergeleri Nelerdir? (KPI)
 • Operasyonel Net İşletme Sermayesi Tanım, Hesaplanması ve Analizi
  • Operasyonel Net İşletme Sermayesi ile Nakit Yönetimi Arasındaki Bağın Analizi
  • Mevsimselliğin Etkisi Farklı Sektörlerde İşletme Sermayesi Örnekleri (Örneğin Negatif vs. Pozitif İşletme Sermayesi)
 • Net Borçluluk Hesaplanması ve Analizi
  • Finansal Borç Niteliğinde Değerlendirilebilecek Bilanço Kalemlerinin Tartışılması
  • Nakit Ve Nakit Benzeri Kalemlerin Tartışılması
  • Net İşletme Sermayesi İle Olan İlişki
 • FAVOK  (EBITDA) Mali Analizlerde Nasıl Kullanıldığı
  • EBITDA ile Net Borçluluk  İlişkisi ve Analizi
  • EBITDA ile Operasyonel Net İşletme Sermayesi İlişkisi ve Analizi
  • EBITDA’nın Nakde Dönüş Oranı
 • Nakit Akış Analizleri
  • CFO (Faaliyetten Sağlanan Nakit) formülü ve analizi
  • FOCF (Serbest Nakit Akış) formülü ve analizi
 • Kısa Süreli Borç Ödeme Gücü Analizleri
  • Cari Oran
  • Nakit Oran
  • Nakit Karşılama Oranı
 • Karlılık Analizi
  • ROE
  • ROIC
 • Sermaye Yeterlilik Analizi
 • Paranın Maliyeti ve Faiz (Paranın Zaman Değeri)
  • Nakit Akışları Zaman Çizgisi
  • Gelecekteki Değer, Bugünkü Değer, Anüitenin Bugünkü Değeri
  • İç Verim Oranı, Proje Değerleme

 
İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

            3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
            6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
            9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır.

Eğitim Bilgileri
Şehir: Online
Tarih: 01 Temmuz - 02 Temmuz
Fiyat (TL): 4500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur
 
Şehir: Online
Tarih: 05 Ağustos - 06 Ağustos
Fiyat (TL): 4500 +KDV
  Detay
Eğitime Başvur