Müzakere Becerileri Eğitimi

(Eğitim Süresi 2 gün, Kod: KKG 08)

Müzakereler iletişimin kaçınılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. Kurum içinde her çalışan sonuca ulaşma ve çözüm ihtiyaçları doğrultusunda fikir alışverişinde bulunma ve iletişim kurmak zorundadır. Eğitim boyunca, kişisel ya da grup müzakerelerinde gerekli becerilerin kazanılmasını, insan ilişkilerindeki güvenin yaratılmasını, karşılaşılan anlaşmazlıkların yönetilmesini ve çözülmesini yani verimli bir şekilde karşılıklı uzlaşılabilmesi için yöneticilere gerekli becerileri kazandırmayı amaçlanır. Müzakere etme becerilerinin gelişmiş olması ve güven duygusunun yaratılması, hedef odaklı, kazan-kazan prensibine dayalı, verimli görüşmelerin yaşanmasını sağlayacaktır. Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcıların konuya ilişkin temel davranış kalıplarını benimsemesini ve uygulayabilmesini sağlar.

 

Eğimin İçeriği :

 • Müzakerenin Amacı,
 • Temel Müzakere Becerileri,
 • Davranış Kalıpları İle Müzakere Teknikleri,
 • Kendini ve Karşısındakini Tanıma,
 • Müzakere Süreci, Hazırlık ve Planlama,
 • Dirençler ve Bahanelerle Baş etme Becerileri,
 • Uzlaşma ve Anlaşma,
 • Çatışmaların Yönetimi,
 • Tartışma Becerileri ve Uygulanabilecek Teknikler

 

 

İndirim Politikamız:

 • Eğitimimizde aynı kurumdan;

3 ile 5 kişi arası katılımlarda %5
6 ile 8 kişi arası katılımlarda %10
9 kişi ve üzeri katılımlarda % 15 indirim yapılmaktadır.

 • Tüm eğitimlerimizde lisans ve lisansüstü öğrencilerine ve üniversite öğretim görevlilerine %30 indirim yapılmaktadır.
 • Deloitte Türkiye alumni indirimi %10 olarak uygulanmaktadır.

* Birden fazla indirimden aynı anda faydalanılamaz. Böyle durumlarda en yüksek indirim oranı uygulanacaktır. 

Eğitim Bilgileri
Görüntülediğiniz Deloitte Academy Eğitimi ileriki bir tarihte gerçekleştirilecektir.

Eğitim ile ilgili talep ve görüşlerinizi bize iletmek için tıklayınız.
Planlanmış eğitimlerimizin listesi için tıklayınız.